Manas prasmes – jaunu dizaina ideju noteicošais faktors

Kopš šī mācību gada sākuma pirmo reizi vidusskolas posmā tiek piedāvāts mācību priekšmets dizains&tehnoloģijas, kura ietvaros paredzēts apgūt dizaina domāšanas pamatus, kā arī papildināt prasmes darbā ar datoru. Vēl pavisam…

Continue Reading Manas prasmes – jaunu dizaina ideju noteicošais faktors

Nozares profesionāļi dalās pieredzē par projektu vadību

Ogres Valsts ģimnāzija šajā mācību gadā 10. klašu skolēniem piedāvā iespēju apgūt mācību priekšmetu “Projektu vadība”, kura ietvaros jauniešiem ir iespēja iegūt gan teorētisku, gan praktisku pieredzi projektu vadībā. Kursa…

Continue Reading Nozares profesionāļi dalās pieredzē par projektu vadību

Dzeja vieno un iziet ielās…

Marta Morozova (8.a) “Dzeja vieno pāri paaudzēm un laikiem. Dzeja vieno valodā, vieno starp un pāri valodām, dodot savu balsi tiem, kurus mēs citādi nesadzirdētu. Dzeja vieno klasiķu skaistumā un…

Continue Reading Dzeja vieno un iziet ielās…

OVĢ svin valodu svētkus

“Valoda vieno, un valoda dod iespējas. Tā ir atslēga, lai saprastu kultūru un sabiedrību un būtu tās daļa. Valoda ir vara, un valoda ir līdzeklis pozitīvām pārmaiņām un pārbūvēm pasaulē…

Continue Reading OVĢ svin valodu svētkus

Ogres Valsts ģimnāzija īsteno jaunu specializēto kursu “Ievads inženierzinātnēs”

Ogres Valsts ģimnāzijas 10.klašu skolēniem, kuri izvēlējušies novirzienu “Inženierzinātnes”, šogad tiek piedāvāts specializētais kurss - “Ievads Inženierzinātnēs”. 49 skolēni, kuri šo kursu izvēlējušies, tā ietvaros iepazīsies ar inženierzinību daudzveidību un…

Continue Reading Ogres Valsts ģimnāzija īsteno jaunu specializēto kursu “Ievads inženierzinātnēs”

OVĢ sasniegumi sportā

Ogres Valsts ģimnāzijas skolēni jau septembra mēnesī ieguvuši valsts līmeņa sasniegumus sportā, piesakot savu dalību Latvijas skolēnu 76.spartakiādes finālsacensībās vieglatlētikā. Ģimnāzisti ieguvuši ne tikai godalgotas vietas individuālajās disciplīnās, bet arī…

Continue Reading OVĢ sasniegumi sportā

OVĢ absolventu gaitas 2022.gads

Ogres Valsts ģimnāzijas pedagogi un klašu audzinātāji, apkopojuši rezultātus par 2022.gada absolventiem, kuri beidzot 9. un 12. klasi turpina savu karjeras ceļu kādā izglītības iestādē. 9.klašu skolēnu vidū novērojams, ka…

Continue Reading OVĢ absolventu gaitas 2022.gads

Sporta diena OVĢ

Ogres Valsts ģimnāzijas sporta skolotāji šī gada 9.septembrī organizēja tradicionālo "Ogres Valsts ģimnāzijas sporta dienu" ar mērķi veicināt izpratni par veselīga dzīvesveida un kustību prieka nozīmi mūsu ikdienā. Sporta dienā…

Continue Reading Sporta diena OVĢ