karjeras izglītība

 

 

Karjeras  izglītība ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.

Skolēnus karjeras jautājumos atbalsta skolas pedagogs karjeras konsultants, kurš:

  • ir  sadarbības uzturētājs starp skolēnu, pedagogiem, atbalsta personālu un skolas administrāciju;
  • nodrošina  savu zināšanu un pieredzes pārnesi karjeras izglītības dziļākai integrēšanai dažādās mācību jomās;
  • sniedz metodisku, informatīvu un konsultatīvu individuālo atbalstu skolēniem izsvērtu karjeras lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītības un darba ceļu.

Ogres Valsts ģimnāzijas pedagogs karjeras konsultants Ligita Millere, kas darbojas pēc Ogres Valsts ģimnāzijas karjeras izglītības programmas. 

 

Individuālās karjeras konsultācijas:

Karjeras konsultācijas Ogres Valsts ģimnāzijas skolēniem un vecākiem notiek pēc iepriekšējas pieteikšanās e-klasē vai rakstot e-pastu ligita.millere@ovgimnazija.com

Ko vari iegūt no individuālajām konsultācijām ar karjeras konsultantu?

– labāk apzināt savas intereses, prasmes, iespējas un vērtības;
– padziļināt izpratni par karjeras izvēli;
– iegūt labāku skaidrību par rīcības plānu – ko darīt tālāk studiju vai karjeras izvēlē;
– gūt atbalstu studiju un karjeras lēmumu pieņemšanā;
– saņemt atbalstu un ieteikumus piemērotākās profesijas un studiju programmas izvēlē;
– uzzināt, kur meklēt informāciju par studiju iespējām, jauniešu vai skolēnu darba iespējām;
– palīdzību CV un motivācijas vēstules izveidē u.c.

Uz konsultāciju līdzi jāņem vecāku iesniegums par individuālo konsultāciju apmeklējumu. Iesniegumu var saņemt pie klases audzinātāja vai pie karjeras konsultantes.

Atvērto durvju dienas

http://www.niid.lv/infodienas – šeit regulāri tiek aktualizēta informācija par atvērto durvju un informācijas dienām izglītības iestādēs

Karjeras izvēles testi

– niid.lv – piedāvā 6 dažādus sevis izpētes testus, lai parādītu izglītības un karjeras ceļa virzienu;
– rvt.lv  – piedāvā testus, kas palīdzēs apzināties savas spējas, intereses un dotumus, kā arī prasības pret profesiju un apkārtējo vidi;
– alberta-koledza.lv – piedāvā testu, kurš palīdz labāk izprast pašiem sevi un savu personību, lai precīzāk un pārdomātāk ļauj izvēlēties turpmāko izglītību un karjeru.
– tests.dreamfoundation.eu – Dream foundation karjeras tests (latviešu valodā).
– brauktvainebraukt.lv – tiešsaistē pieejami interaktīvi testi un anketas jauniešiem.
– https://cilvekutipi.lv – sevis izzināšanas tests.

Informācijas vietnes par profesijām un nodarbinātību

– profesijupasaule.lv – profesiju apraksti, video un pieredzes stāsti. Iespēja pabūt virtuālajā profesiju pasaulē;
niid.lv – izglītības iespējas, mācību iestādes, infografikas un testi, iespēja uzdot jautājumus;
– vimeo.com – filma par nākotnes profesijām un karjeras veidošanu.
– prakse.lv – profesijas apraksts apvienots ar virtuālo informāciju.
– lm.gov.lv – Labklājības ministrija. Piedāvā profesiju klasifikatoru – sistematizētu profesiju (arodu, amatu, specialitāšu) sarakstu.
– cv-online.lv – darba piedāvājumi, aktualitātes darba tirgū.  

Citas noderīgas informācijas vietnes
– jaunatneslietas.lv Informācija par aktualitātēm jaunatnes politikā un projektiem, kā arī pieejama jaunatnes organizāciju un jaunatnes lietu koordinatoru kontaktinformācija.

Augstākās izglītības iespējas Latvijā

Valsts universitātes

Latvijas Universitāte (LU) www.lu.lv
Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) www.rsu.lv
Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) www.rtu.lv
Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) www.llu.lv
Daugavpils universitāte (DU) www.du.lv

Valsts augstskolas

Banku augstskola (BA) www.ba.lv
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA) www.jvlma.lv
Latvijas Jūras akadēmija (LJA) www.latja.lv
Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) www.lka.edu.lv
Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) www.lma.lv
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija (LNAA) www.naa.mil.lv
Liepājas Universitāte (LiepU) www.liepu.lv
Rīgas Juridiskā augstskola (RJA) www.rgsl.edu.lv
Rīgas Ekonomikas augstskola (REA) www.sseriga.edu.lv
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) www.ru.lv
Ventspils Augstskola (VeA) www.venta.lv
Vidzemes Augstskola (ViA) www.va.lv

Juridisko personu dibinātās augstskolas Latvijā

Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola (BPMA) www.bpma.edu.lv
Baltijas Starptautiskā akadēmija (BSA) www.bsa.edu.lv
Biznesa augstskola Turība www.turiba.lv
Ekonomikas un kultūras augstskola (EKA) www.eka.edu.lv
Informācijas Sistēmu Menedžmenta Augstskola (ISMA) www.isma.lv
Latvijas Kristīgā akadēmija (LKA) www.kra.lv
Rīgas Aeronavigācijas institūts (RAI) www.rai.lv
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RISEBA) www.riseba.lv
Sociālo tehnoloģiju augstskola (STA) www.sta-edu.lv
Transporta un sakaru institūts (TSI) www.tsi.lv

2019./2020. m.g. 9.klašu absolventu gaitas
(informācija apkopota 2020.gada septembrī)

  9.A 9.B 9.C Kopā
Ogres Valsts
ģimnāzija
18 13 3 34
Ogres
tehnikums
3 6 13 22
Ogres 1.
vidusskola
2 0 2 4
Nav informācijas 0 0 4 4
Rīgas Dizaina
un mākslas vidusskola
1 2 0 3
Rīgas Valsts tehnikums 0 1 3 3
Rīgas Valsts
1. ģimnāzija
0 2 0 2
Tālmācība 1 0 0 1
Murjāņu sporta ģimnāzija 1 0 0 1
Rīgas Celtniecības koledža 0 1 0 1
Rīgas Modes un mākslas tehnikums 0 1 0 1
Rīgas Mākslas un mediju koledža 0 1 0 1
Rīgas Angļu ģimnāzija 0 1 0 1
Rīgas Kultūru vidusskola 0 1 0 1
Jelgavas tehnikums 0 0 1 1
Ārpus Latvijas 0 0 1 1
2019./2020. m.g. 12.klašu absolventu gaitas
(informācija apkopota 2020.gada septembrī)
  12.b 12.c 12.a Kopā
RSU 5 3 3 11
LU 5 2 3 10
RTU 4 1 0 5
LSPA 1 3 1 5
Banku Augstskola 1 1 0 2
LLU 1 1 0 2
LKA 0 1 1 2
Strādā 1 1 0 2
Biznesa augstskola “Turība” 1 0 0 1
Rīgas Menedžmenta Koledža 0 1 0 1
Latvijas Jūras akadēmija 0 0 1 1
Ārpus Latvijas 1 0 0 1
Rīgas Juridiskā augstskola 0 0 1 1

– Dažādu nozaru uzņēmumu un iestāžu eksperti bezmaksas vieslekcijās,
tiešsaistes nodarbībās vai uzņēmuma ekskursijas ietvaros sniegs priekšstatu, kā
viņa jomas profesijās un situācijās tiek izmantotas skolā apgūstamās zināšanas.
https://www.dziveigatavs.lv/vieslekcijas

– Lejuplādējamas grāmatas, darba burtnīcas un citi metodiskie
materiāli karjeras izglītībai https://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/klasu_audzinatajiem/

– Start Strong –  interaktīva apmācība par karjeru, uzņēmējdarbību un personības attīstību, kuru vienkāršā un saprotamā veidā pasniedz uzņēmēji, diplomāti, sabiedrisko attiecību,
personālatlases u.c. jomu profesionāļi.  https://www.youtube.com/channel/UCQWZKfu8v5P77wj91QMUGZw

– 100 metodikas karjeras attīstības atbalstam https://viaa.gov.lv/library/files/original/78532_100_KAA_Metodikas.pdf

– Informatīvie un metodiskie materiāli karjeras atbalstam https://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras_atbalsts/info_mater/

– Karjeras materiāli darbam stundās https://karjerasmateriali.lv/materiali-darbam-stundas-un-tematiskajas-nodarbibas/