Atbalsta personāls

Ogres Valsts ģimnāzijā darbojas atbalsta personāla komanda, kas savas kompetences ietvaros veic pedagoģiskās, sociālās un psiholoģiskās palīdzības koordinēšanu un nodrošināšanu, kā arī sniedz ieteikumu par atbilstošu pedagoģiskās, sociālās un psiholoģiskās palīdzības veidu izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām.

Komandas sastāvs:
Direktores vietniece audzināšanas darbā un interešu izglītībā – Anete Ezeriete (109.kab.)
Skolas psihologs – Raimonds Auziņš (305.kab.)
Skolotāja – mentore – Elīna Legzdiņa (303.kab.)
Karjeras konsultante – Ligita Millere (304.kab.)
Veselības veicināšanas konsultante – Zanda Bužinska (136.kab)

Jebkurš skolēns var saņemt atbalsta personāla palīdzību, ja pēc tās vēršas pats, to lūdz vecāki vai skolotājs. Šādos gadījumos lūgums sazināties ar Aneti Ezerieti, rakstot e-klasē vai uz e-pastu: anete.ezeriete@ovgimnazijacom vai uzrunāt izvēlēto speciālistu e-klasē.

Skolēniem pieejamas arī individuālās psihologa, skolotāja mentora, karjeras konsultanta un veselības veicināšanas konsultanta konsultācijas. 

Skolas psihologa Raimonda Auziņa pieņemšanas laiki:
Pirmdiena: 9.00 – 17.30
Trešdiena: 9.00 – 17.30
Ceturtdiena: 9.00 – 17.30

Pieteikties konsultācijām var rakstot e-klasē vai zvanot 29517488

Skolotājas – mentores Elīna Legzdiņa pieņemšanas laiki:
Katru darba dienu: 8.30 – 16.00

Pieteikties konsultācijām var rakstot e-klasē

Veselības veicināšanas konsultantes Zandas Bužinskas pieņemšanas laiki:
Katru darba dienu: 8.30 – 16.00

Karjeras konsultācijas pie karjeras konsultantes Ligitas Milleres pēc iepriekšējas pieteikšanās, rakstot e-klasē vai uz e-pastu ligita.millere@ovgimnazija.com