Uzņemšana Ogres Valsts ģimnāzijā

Reģistrēšanās un uzņemšanas kārtība


2023./2024.m.g. uzņemšanas kārtība.

 Ogres Valsts ģimnāzijas programmu piedāvājums
Ogres Valsts ģimnāzija nākamā gada laikā kļūs par vienīgo vispārējās vidējās izglītības iestādi Ogres pilsētā, tāpēc, lai nodrošinātu skolēniem plašākas iespējas, izveidoti četri novirzieni – “Cilvēks un sabiedrība”, “Kultūra un mākslas”, “Inženierzinātnes un tehnoloģijas, kā arī “Dabaszinātnes”.

Ogres Valsts ģimnāzija definējusi skolas misiju: “Ogres Valsts ģimnāzija ir novada vispārējās izglītības centrs, kurā skolēns kļūst par atbildīgu pārmaiņu virzītāju un apzinās savu lomu sabiedrības un apkārtējās vides veidošanā.”

Ģimnāzijas kolektīvs arī noteicis skolas vīziju: “Ilgtspējīga izglītība, kas pedagogu, vecāku un sabiedrības mijiedarbībā veicina skolēnu individuālās intereses pētniecībā, zinātnē, radošajā darbībā un sabiedriskajās aktivitātēs, kā arī attīsta vispusīgu, emocionāli inteliģentu un karjeras izvēlē motivētu personību.”

Skolas vērtības ietvertas trīs vārdos – (paš)iniciatīva, inteliģence un atbildība. Uzsākot mācības Ogres Valsts ģimnāzijā, tās virza skolotājs un vecāki – pieņemot lēmumus, atbalstot izaugsmi un esot līdzās izvēlētajā ceļā. Mācību procesa laikā un kļūstot par absolventu, skolas vērtības ir izkopis katrs skolēns, lai nestu labos vārdus un darbus tālāk – pilsētas, sabiedrības vai valsts labā.