Uzņemšana Ogres Valsts ģimnāzijā

No 2021.gada jūnija Ogres Valsts ģimnāzija sāk skolēnu uzņemšanu 2021./2022. mācību gadam. Topošie ģimnāzisti tiek uzņemti gan pamatskolas posmā (7-9.klase), piedāvājot apgūt izglītības programmu (23011111) ar diviem īstenošanas plāniem – vispārizglītojošo (A) un ar padziļinājumu matemātikā un dabas zinībās (B), kā arī vidusskolas posmā (10.-12. klase) (31016011), piedāvājot trīs dažādus mācību komplektus – dabaszinātnes, inženierzinātnes, valodas un sabiedriskās attiecības.

Ogres Valsts ģimnāzijā ir izstrādāta uzņemšanas kārtība, kas paredz, ar kādiem sasniegumiem skolēni var pretendēt uz uzņemšanu Valsts ģimnāzijā. Uzņemšanas kārtība pieejama šeit.

Iesniegumi uzņemšanai:

Uzņemšana Ogres Valsts ģimnāzijas 7.klasēs

Uzņemšana Ogres Valsts ģimnāzijas 7.klasēs noslēgusies. Informācija par klašu komplektāciju būs pieejama no 23.augusta.

Uzņemšana Ogres Valsts ģimnāzijas 10.klasēs

Uzņemšana Ogres Valsts ģimnāzijas 10.klasēs noslēgusies. Informācija par klašu komplektāciju būs pieejama no 23.augusta.