MOT

Ogres Valsts ģimnāzija kopš 2016. gada mācību procesā izmanto programmu MOT. Tā ir iedvesmojoša motivācijas programma mūsdienīgiem Latvijas skolu jauniešiem, kas balstīta universālās cilvēciskās vērtībās, kas jauniešos stiprina dažādas vērtības jeb drosmes.

Drosmi dzīvot jeb atļaušanos sapņot lielus sapņus un mērķtiecīgi strādāt to piepildīšanai. Mēs varam paveikt visu, kam mēs ticam. Drosmi rūpēties par līdzcilvēkiem un palīdzēt tiem, kas jūtas vientuļi vai atstumti. Drosmi pateikt “nē” jeb atteikties no tām izvēlēm, kas kaitē pašiem vai apkārtējiem, lai pateiktu “jā” kaut kam lielākam un svarīgākam. 

MOT programmu skolā īsteno plašs pedagogu kolektīvs – Maja Vilnīte (MOT koordinatore OVĢ), Ieva Sala, Agnese Žaltauska, Sanda Pētersone-Pūpola un Ieva Šūpola.

Programmu veido 12 interaktīvu nodarbību cikls 13 – 16 gadus veciem jauniešiem jeb 7.- 9. klašu skolēniem, kas tiek īstenots trīs mācību gadu garumā. Katra nodarbība ilgst aptuveni 150 min. Tulkojumā no norvēģu valodas “mot” nozīmē “drosme”. Tā ir viena no cilvēka svarīgākajām īpašībām. Tāpēc tieši drosme ir MOT filozofijas stūrakmens, absolūts priekšnoteikums, lai spētu realizēt savu iekšējo vērtību sistēmu konkrētā rīcībā. Pētījumi rāda, ka MOT programmas absolventi prot vieglāk veidot savu dzīvi, jūtas drošāki un pārliecinātāki, un viņi ir ieinteresēti rūpēties par apkārtējiem. Jauniešos ir atmodināta dabiska nepieciešamība saskatīt cilvēkos labo, izcelt un vairot to. 

MOT ir organizācija, kas Norvēģijā darbojas jau 20 gadus. Latvijā MOT filozofiju un programmu pārstāv biedrība “MOT Latvija”.