Personāls

 

OVĢ vadība

Inna Zeņkeviča Direktore Inna.zenkevica@ovgimnazija.com
Inga Laipniece Direktores vietniece izglītības jomā Inga.laipniece@ovgimnazija.com
Dace Zemīte Direktores vietniece izglītības jomā dace.zemite@ovgimnazija.com
Maija Vilnīte Direktores vietniece
metodiskajā darbā
Maija.vilnite@ovgimnazija.com
Anete Ezeriete Direktores vietniece
audzināšanas darbā un interešu
izglītībā
Anete.ezeriete@ovgimnazija.com
Viktorija Gailiša Direktores vietniece IT
jautājumos
Viktorija.gailisa@ovgimnazija.com
Aivars Adamovičs Direktores vietnieks saimnieciskajos jautājumos Aivars.adamovics@ovgimnazija.com

OVĢ kanceleja

Daiga Kuzmina Sekretāre 65044522
Līga Lībmane Kancelejas vadītāja 65035694

       OVĢ atbalsta personāls

Agnese Žaltauska Sociālais pedagogs 65035692
Raimonds Auziņš Psihologs

29517488

Sandra Kupča Medmāsa  65035697

OVĢ pedagogi

Saziņai ar pedagogiem lūgums izmantot e-klasi vai vienoto e-pastu: vards.uzvards@ovgimnazija.com

Dabaszinātņu mācību joma

Ilze Pomere Ķīmija Jomas vadītāja
Elza Kuciņa Ķīmija 7.d klases audzinātāja
Aigars Kuzmins Ģeogrāfija 11.b klases audzinātājs
Elvīra Kadakovska Bioloģija  
Ilze Kaļāne Bioloģija,
ģeogrāfija, dabaszinības
 
Jānis Brūveris Fizika  
Edgars Boronovskis Fizika  

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

Daina Sergejeva Sports Jomas vadītāja, 12.b klases audzinātāja
Aija Sirsniņa Sports 7.e klases audzinātāja
Andris Vasioleks Sports  

Matemātikas mācību joma

Inga Linkuma Matemātika Jomas vadītāja, 8.a klases audzinātāja
Irina Bogdanova Matemātika 8.b klases audzinātāja
Līga Strauss Matemātika  
Ludmila Aizporiete Matemātika  
Vija Sleže Matemātika 10.b klases audzinātāja

Tehnoloģiju mācību joma

Sanita Čiekure-Salceviča Dizains un tehnoloģijas Jomas vadītāja
Aleksejs Leonovičs Informātika/datorika  
Maira Zandberga Informātika/datorika  
Viktorija Gailiša Informātika/datorika  

Valodu mācību joma

Ieva Šūpola Angļu valoda/franču valoda Jomas vadītāja, 8.e klases audzinātāja
Svetlana Sermule Latviešu valoda/literatūra  
Ingrīda Pētersone Latviešu valoda/literatūra 10.c klases audzinātāja
Liene Ģērmane Latviešu valoda/literatūra  7.c klases audzinātāja
Laimdota Jonkuse Latviešu valoda/literatūra  
Velga Kalniņa Latviešu valoda/literatūra  11.a klases audzinātāja
Astra Ozola Angļu valoda  
Ieva Sala Angļu valoda 9.b klases audzinātāja
Maija Vilnīte Angļu valoda  9.a klases audzinātāja
Māra Dātova Angļu valoda  
Viktorija Gailiša Angļu valoda  
Gundega Vekmane Angļu valoda/Franču valoda 10.a klases audzinātāja
Dace Jansone Krievu valoda 8.c klases audzinātāja
Rasma Zaikovska Krievu valoda 7.b klases audzinātāja
Mārīte Karņicka Krievu valoda 9.d klases audzinātāja
Terēzija Austruma Krievu valoda 9.e klases audzinātāja
Ivita Ozerinska Vācu valoda 7.f klases audzinātāja

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Dace Zemīte Vēsture, sociālās zinības, politika un tiesības, filozofija Jomas vadītāja, 7.a klases audzinātāja
Iveta Atte Vēsture, sociālās zinības 9.c klases audzinātāja
Rūdolfs Cīrulis Vēsture, sociālās zinības, politika un tiesības  
Zane Bašara Ekonomika  
Anete Ezeriete Sociālās zinības  
Vineta Oboznaja Kulturoloģija  
     

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mācību joma

Kristaps Kiršteins Mūzika, teātra māksla Jomas vadītājs
Baiba Rulle Mūzika  
Sanita Nikitenko Vizuālā māksla  
Vineta Oboznaja Vizuālā māksla