Personāls

 

OVĢ vadība

Inna Zeņkeviča

Direktore
Pieņemšanas laiks: iepriekš saskaņojot pa tālruni

inna.zenkevica@ovgimnazija.com
+371 29506480
Dace Zemīte Direktores vietniece izglītības jomā dace.zemite@ovgimnazija.com
Maija Vilnīte Direktores vietniece
metodiskajā darbā
maija.vilnite@ovgimnazija.com
Anete Ezeriete Direktores vietniece
audzināšanas darbā un interešu
izglītībā
anete.ezeriete@ovgimnazija.com
Viktorija Gailiša Direktores vietniece IT
jautājumos
viktorija.gailisa@ovgimnazija.com
Gints Mistris Direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajos jautājumos gints.mistris@ovgimnazija.com

OVĢ kanceleja

Daiga Kuzmina Sekretāre daiga.kuzmina@ovgimnazija.com
Alina Žučkova  Kancelejas vadītāja alina.zuckova@ovgimnazija.com
Aivars Adamovičs  Saimniecības pārzinis aivars.adamovics@ovgimnazija.com

       OVĢ atbalsta personāls

Elīna Legzdiņa Pedagogs-mentors elina.legzdina@ovgimnazija.com
Raimonds Auziņš Psihologs raimonds.auzins@ovgimnazija.com
Zanda Bužinska Veselības veicināšanas konsultante zanda.buzinska@ovgimnazija.com
Ligita Millere Karjeras konsultante ligita.millere@ovgimnazija.com

OVĢ pedagogi

Saziņai ar pedagogiem lūgums izmantot e-klasi vai vienoto e-pastu: vards.uzvards@ovgimnazija.com

Dabaszinātņu mācību joma

Ilze Pomere Ķīmija  
Inese Orbidāne Ķīmija  
Baiba Eiženija Maskoļūna 
Ķīmija  
Andris Romanovskis Ģeogrāfija 10.e klases audzinātājs
Rinalds Onckulis Ģeogrāfija, filozofija, izaugsmes domāšana 10.g klases audzinātājs
Elvīra Kadakovska Bioloģija  
Sandra Ziemele Bioloģija  
Ilze Kaļāne Dabaszinības  
Dmitrijs Jemeļjanovs Fizika  
Jānis Ratnieks Fizika  
Aldis Bērziņš Fizika  11.e klases audzinātājs, jomas vadītājs

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

Daina Sergejeva Sports 11.g klases audzinātāja, jomas vadītāja
Aija Sirsniņa Sports 9.e klases audzinātāja
Andris Vasioleks Sports  

Matemātikas mācību joma

Inga Linkuma Matemātika 10.b klases audzinātāja
Irina Bogdanova Matemātika  
Ludmila Aizporiete Matemātika  9.c klases audzinātāja
Inta Ungure Matemātika  
Kristīne Maskale Matemātika  11.h klases audzinātāja, jomas vadītāja
Vija Sleže Matemātika 12.b klases audzinātāja
Argentina Grigorjana Matemātika

Tehnoloģiju mācību joma

Sanita Nikitenko Dizains un tehnoloģijas 11.b klases audzinātāja
Iveta Zāģere Dizains un tehnoloģijas Jomas vadītāja, 10.a klases audzinātāja
Aleksejs Leonovičs Informātika/datorika 10.h klases audzinātājs
Māris Bulats Dizains un tehnoloģijas

Valodu mācību joma

Ieva Šūpola Angļu valoda/franču valoda  
Svetlana Sermule Latviešu valoda/literatūra 11.f klases audzinātāja
Ingrīda Pētersone Latviešu valoda/literatūra 12.c klases audzinātāja      
Laimdota Jonkuse Latviešu valoda/literatūra  
Velga Kalniņa Latviešu valoda/literatūra  10.c klases audzinātāja
Ligita Landorfa Latviešu valoda/literatūra  11.c klases audzinātāja
Vija Rubīna Latviešu valoda/literatūra  
Ieva Sala Angļu valoda 10.d klases audzinātāja, jomas vadītāja
Maija Vilnīte Angļu valoda  11.d klases audzinātāja
Māra Dātova Angļu valoda  
Viktorija Gailiša Angļu valoda  
Sandra Gulbe Angļu valoda 
Gundega Vekmane Angļu valoda/Franču valoda 12.a klases audzinātāja
Dace Jansone Krievu valoda  
Rasma Zaikovska Krievu valoda 9.b klases audzinātāja
Terēzija Austruma Krievu valoda  
Ivita Ozerinska Vācu valoda 9.f klases audzinātāja

Sociālā un pilsoniskā mācību joma un Kultūras izpratne un pašizpausmes

Vineta Oboznaja Kultūras pamati 11. a klases audzinātāja
Dace Zemīte Vēsture 9.a klases audzinātāja
Iveta Atte Vēsture, sociālās zinības  
Valda Elstiņa Vēsture
 
Zane Bašara Ekonomika, sociālās zinības Jomas vadītāja
Anete Ezeriete Ievads komunikācijā, sociālās zinības  
Ieva Švēde Projektu vadība  
Gunita Bičule Mūzika  
Viktorija Ivanova Čuvikina Uzņēmējdarbības pamati