Personāls

OVĢ vadība

Inna Zeņkeviča Direktore Inna.zenkevica@ovgimnazija.com
Dace Zemīte Direktores vietniece izglītības jomā Dace.zemite@ovgimnazija.com
Maija Vilnīte Direktores vietniece
metodiskajā darbā
Maija.vilnite@ovgimnazija.com
Anete Ezeriete Direktores vietniece
audzināšanas darbā un interešu
izglītībā
Anete.ezeriete@ovgimnazija.com
Viktorija Gailiša Direktores vietniece IT
jautājumos
Viktorija.gailisa@ovgimnazija.com
Aivars Adamovičs Direktores vietnieks saimnieciskajos jautājumos Aivars.adamovics@ovgimnazija.com

OVĢ kanceleja

Daiga Kuzmina Sekretāre 65044522
Līga Lībmane Kancelejas vadītāja 65035694

       OVĢ atbalsta personāls

Agnese Žaltauska Sociālais pedagogs 65035692
Raimonds Auziņš Psihologs

29517488

Sandra Kupča Medmāsa  65035697

OVĢ pedagogi

Saziņai ar pedagogiem lūgums izmantot e-klasi vai vienoto e-pastu: vards.uzvards@ovgimnazija.com

Dabaszinātņu mācību joma

Ilze Pomere Ķīmija Jomas vadītāja
Inese Orbidāne Ķīmija  
Elza Kuciņa Ķīmija, ģeogrāfija 8.d klases audzinātāja
Andris Romanovskis Ģeogrāfija 12.b klases audzinātājs
Rinalds Onckulis Ģeogrāfija, filozofija  
Elvīra Kadakovska Bioloģija  
Sandra Ziemele Bioloģija  
Ilze Kaļāne Bioloģija,
ģeogrāfija, dabaszinības
 
Jānis Brūveris Fizika  
Jānis Ratnieks Fizika  
Aldis Bērziņš Fizika  10.e klases audzinātājs

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

Daina Sergejeva Sports 10.g klases audzinātāja
Aija Sirsniņa Sports 8.e klases audzinātāja
Andris Vasioleks Sports  

Matemātikas mācību joma

Inga Linkuma Matemātika Jomas vadītāja,
9.a klases audzinātāja
Irina Bogdanova Matemātika 9.b klases audzinātāja
Līga Strauss Matemātika  
Ludmila Aizporiete Matemātika  8.c klases audzinātāja
Inta Ungure Matemātika  
Kristīne Maskale Matemātika  10.h klases audzinātāja
Vija Sleže Matemātika 11.b klases audzinātāja

Tehnoloģiju mācību joma

Sanita Nikitenko Dizains un tehnoloģijas Jomas vadītāja,
10.b klases audzinātāja
Iveta Zāģere Dizains un tehnoloģijas Jomas vadītāja
Aleksejs Leonovičs Informātika/datorika  
Maira Zandberga Informātika/datorika  

Valodu mācību joma

Ieva Šūpola Angļu valoda/franču valoda Jomas vadītāja, 9.e klases audzinātāja
Svetlana Sermule Latviešu valoda/literatūra 10.f klases audzinātāja
Ingrīda Pētersone Latviešu valoda/literatūra 11.c klases audzinātāja      
Laimdota Jonkuse Latviešu valoda/literatūra  
Velga Kalniņa Latviešu valoda/literatūra  12.a klases audzinātāja
Ligita Landorfa Latviešu valoda/literatūra  10.c klases audzinātāja
Ieva Sala Angļu valoda  
Maija Vilnīte Angļu valoda  10.d klases audzinātāja
Māra Dātova Angļu valoda  
Viktorija Gailiša Angļu valoda  
Gundega Vekmane Angļu valoda/Franču valoda 11.a klases audzinātāja
Dace Jansone Krievu valoda 9.c klases audzinātāja
Rasma Zaikovska Krievu valoda 8.b klases audzinātāja
Terēzija Austruma Krievu valoda  
Ivita Ozerinska Vācu valoda 8.f klases audzinātāja

Sociālā un pilsoniskā mācību joma un Kultūras izpratne un pašizpausmes

Vineta Oboznaja Kultūras pamati 10. a klases audzinātāja
Dace Zemīte Vēsture 8.a klases audzinātāja
Iveta Atte Vēsture, sociālās zinības  
Valda Elstiņa Vēsture  
Zane Bašara Ekonomika, sociālās zinības  
Anete Ezeriete Ievads komunikācijā, sociālās zinības  
Ieva Švēde Projektu vadība  
Gunita Bičule Mūzika  
 Baiba Rulle  Mūzika