Bibliotēka

Ogres Valsts ģimnāzijas bibliotēka piedāvā vairāk nekā 30 tūkstošus grāmatu un mācību materiālu, lai 7.-12.klašu skolēni saņemtu visu mācību procesam nepieciešamo. Tāpat bibliotēkā kopš 2006.gada darbojas Bibliotēku informācijas sistēma (BIS) ALISE, lai vienuviet nodrošinātu iespēju veikt visus Latvijas bibliotēku un citu informācijas institūciju vajadzībām nepieciešamos procesus informācijas apstrādāšanai, uzglabāšanai, meklēšanai un lietotāju apkalpošanai.

BIBLIOTĒKĀ PIEEJAMIE BEZMAKSAS PAKALPOJUMI

Apmācības un konsultācijas – bezmaksas apmācības darbam ar pilnteksta un bibliogrāfiskām datu bāzēm, un konsultācijas darbam ar datoru un internetu.Palīdzība informācijas meklēšanā un atlasē mācību olimpiāžu dalībniekiem, skolēniem zinātniski pētnieciskajiem darbiem, mācību darbam un interešu apmierināšanai.

Datori un internets – datoru un interneta pieslēguma bezmaksas izmantošana.

Dokumentu skenēšana – mācībām nepieciešamo dokumentu skenēšana un pārsūtīšana uz e-pastu vai e-klasi.

Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana – grāmatu un citu materiālu rezervēšana saņemšanai bibliotēkā, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā http://www.ogre.biblioteka.lv/alise/

Starpbibliotēku abonements – iespieddarbus, kuri nav Ogres Valsts ģimnāzijas bibliotēkas krājumā var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA).

Uzziņas un konsultācijas – konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematiku, un faktogrāfisku uzziņu izpilde.

Bibliotekāres: Ingrīda Dārzniece un Sanita Čiekure-Salceviča

Elektroniskie resursi mācību darbam un pašizziņai

SOMA – https://soma.lv/
Uzdevumi LV – https://www.uzdevumi.lv/
Letonika – https://www.letonika.lv/
LNB digitālā bibliotēka ( grāmatu pilnie teksti) – http://gramatas.lndb.lv/
LNB digitālā bibliotēka (periodika) – http://periodika.lndb.lv/
LNB. Zudusī Latvija senos zīmējumos,atklātnēs un fotogrāfijās no 19. gs. Beigām līdz mūsdienām – https://zudusilatvija.lv/ (Zudusī Latvija ir Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas Letonica projekts, kurš apvieno unikālu informāciju par zudušām un izmaiņu skartām Latvijas kultūrvēsturiskām vērtībām)
E- grāmatu bibliotēka – https://www.3td.lv/lv/users/sign_in (Lai reģistrētos, piesakies e- klasē bibliotekārei Ingrīdai Dārzniecei. Tev tiks atsūtīta parole un lietotājvārds. Grāmatu lasīšanas ilgums – 2 nedēļas)
Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva audiovizuālo, foto un skaņas dokumentu digitālā krātuve – Redzi, dzirdi Latviju – http://www.redzidzirdilatviju.lv/lv/
Nacionālā enciklopēdija – https://enciklopedija.lv/
Ēkultūra digitālie resursi un E-pakalpojumi https://www.km.gov.lv/lv/kultura/kultura-timekli/ekultura-digitalie-resursi-un-e-pakalpojumi#gsc.tab=0

Likumi:
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI – https://likumi.lv/
Latvijas Vēstnesis – https://www.vestnesis.lv/
Centrālā statistikas pārvaldes datu bāze – https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/db
HUGO Valsts pārvaldes valodas rīki: teksta tulkošana, runas atpazīšana un runas sintēze, kā arī dažādi rīki daudzvalodu atbalstam e-pakalpojumos – https://hugo.lv/lv

Ieteicamā literatūra

Šajā nodaļā ir iespējams lejupielādēt ieteicamās literatūras sarakstu skolēniem no 7. līdz 9. klasei un no 10. līdz 12. klasei:

E – katalogs: