Bibliotēka

Ogres Valsts ģimnāzijas bibliotēka piedāvā vairāk nekā 20 tūkstošus grāmatu un mācību materiālu, lai 9.-12.klašu skolēni saņemtu visu mācību procesam nepieciešamo. Tāpat bibliotēkā kopš 2006.gada darbojas Bibliotēku informācijas sistēma (BIS) ALISE, lai vienuviet nodrošinātu iespēju veikt visus Latvijas bibliotēku un citu informācijas institūciju vajadzībām nepieciešamos procesus informācijas apstrādāšanai, uzglabāšanai, meklēšanai un lietotāju apkalpošanai.

Bibliotekāre: Ingrīda Dārzniece

Bibliotēka atvērta lasītājiem:
P.,O.,T.,C.,Pk. 9.00 – 17.00

BIBLIOTĒKĀ PIEEJAMIE BEZMAKSAS PAKALPOJUMI

  • Apmācības un konsultācijas – bezmaksas apmācības darbam ar pilnteksta un bibliogrāfiskām datu bāzēm, un konsultācijas darbam ar datoru un internetu.Palīdzība informācijas meklēšanā un atlasē mācību olimpiāžu dalībniekiem, skolēniem zinātniski pētnieciskajiem darbiem, mācību darbam un interešu apmierināšanai.
  • Datori un internets – datoru un interneta pieslēguma bezmaksas izmantošana.
  • Dokumentu skenēšana – mācībām nepieciešamo dokumentu skenēšana, printēšana, kopēšana un pārsūtīšana uz e-pastu vai e-klasi.
  • Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana – grāmatu un citu materiālu rezervēšana saņemšanai bibliotēkā, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā.
  • Starpbibliotēku abonements – iespieddarbus, kuri nav Ogres Valsts ģimnāzijas bibliotēkas krājumā var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA).
  • Uzziņas un konsultācijas – konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisko, un faktogrāfisku uzziņu izpilde.

Elektroniskie resursi mācību darbam un pašizziņai

Likumi

E-KATALOGS