Izglītības programmas

Ogres Valsts ģimnāzija no 2020./2021. mācību gada pamatizglītības posmā 7. – 9. klasei piedāvā vienu izglītības programmu (23011111) ar diviem īstenošanas plāniem, savukārt vidusskolas posmā 10. – 12. klasei vienu programmu (31016011) ar dažādiem novirzieniem.

Par uzņemšanas kārtību lasi šeit.

7.-9.klašu programma (23011111)

No 2020./2021. mācību gada Ogres Valsts ģimnāzija īsteno pamatizglītības procesu atbilstoši “Skola 2030 “ projektam un Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumiem Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”.

Ogres Valsts ģimnāzijas īstenošanas plānā A visi mācību priekšmeti tiek mācīti vienlīdzīgi, savukārt plānā B ar padziļinātu matemātikas un dabaszinību apguvi.

Ogres Valsts ģimnāzijas pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programma (23011111).


10.-12.klašu programma (31016011)

2023./2024. mācību gadā 12. klašu skolēniem Ogres Valsts ģimnāzijā ir pieejami trīs dažādi mācību novirzieni – Dabaszinātnes, Inženierzinātnes, Valodas un sabiedriskās attiecības. Vairāk par programmām lasi apraktos.

2023./2024. mācību gadā 10. – 11. klašu skolēniem Ogres Valsts ģimnāzijā ir pieejami četri dažādi mācību novirzieni – Cilvēks un sabiedrība, Inženierzinātnes un tehnoloģijas, Dabaszinātnes, Kultūra un mākslas. Vairāk par programmām lasi aprakstos.

DABASZINĀTNES

Profesionālie virzieni – ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija, medicīna, farmācija, vide, pārtika, lauksaimniecība u.c. (LU, RSU, LLU u.c.)

12.klasē pēc izvēles padziļināti jāapgūst trīs no šiem izvēles priekšmetiem – (Matemātika II, Fizika II, Ķīmija II, Bioloģija II, Ģeogrāfija II, Svešvaloda II (C1))

Kursu un stundu īstenošanas plāns “Dabaszinātnes“

INŽENIERZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJAS

Profesionālie virzieni – Matemātika, fizika, ķīmija, informātika, transports, arhitektūra, būvniecība, mehānika u.c. tehniskās specialitātes (LU, RTU, LLU, RSU u.c.)

12.klasē pēc izvēles padziļināti jāapgūst trīs no šiem izvēles priekšmetiem  – (Dizains un tehnoloģijas II, Matemātika II, Svešvaloda II (C1), Fizika II, Ķīmija II, Programmēšana II).

Kursu un stundu īstenošanas plāns “Inženierzinātnes”

CILVĒKS UN SABIEDRĪBA

Profesionālie virzieni – filoloģija, politika, jurisprudence, starptautiskās attiecības, kultūra, radošā industrija (LU, RSU u.c.)

12.klasē pēc izvēles padziļināti jāapgūst trīs no šiem izvēles priekšmetiem  – (Latviešu valoda un literatūra II, Svešvaloda II (C1), Sociālās zinātnes II un Vēsture II).

Kursu un stundu īstenošanas plāns “Cilvēks un sabiedrība”

Kursu un stundu īstenošanas plāns “Cilvēks un sabiedrība” (STEM)

KULTŪRA UN MĀKSLAS

Profesionālie virzieni – māksla, kultūra, radošā industrija (LMA, LKA, LU, RSU u.c.)

12.klasē pēc izvēles padziļināti jāapgūst trīs no šiem izvēles priekšmetiem  – (Dizains un tehnoloģijas II, Kultūra un māksla II, Latviešu valoda un literatūra II, Svešvaloda II (C1), Vēsture II).

Kursu un stundu īstenošanas plāns “Kultūra un mākslas”