Jaunumi

Pedagogu profesionālā pilnveide fizikā

2023.gada 5.janvārī Ogres Valsts ģimnāzija organizēja pieredzes apmaiņas dienu fizikas un inženierzinību skolotajiem“Izaugsmes iespējas”, kurā piedalījās 21 skolotājs no Ogres un citiem Latvijas novadiem. Pasākuma organizators Ogres Valsts ģimnāzijas fizikas […]

Meistarklase vidusskolēniem ar Prakse.lv

13.janvārī Ogres Valsts ģimnāzijā viesojās Elīna Mazure, projektu vadītāja no Prakse.lv, lai 11. un 12. klašu skolēniem pastāstītu, kas aktuāls šobrīd notiek darba tirgū. Jauniešiem bija iespēja uzzināt šī brīža augstskolu […]

Zīmēšana vidusskolā

Vidējās izglītības novirzienā “Kultūra un māksla” viens no izvēles priekšmetiem ir zīmēšana. Pievienotajā galerijā var apskatīties 10.a klases skolnieču 1. semestra labākos darbus. Ja kādam ir patika zīmēt, bet vidusskolas […]

Salidojums
Olimpiāžu uzvarētāji
Lepojamies ar rezultātiem Ogres novada 64.ķīmijas olimpiādē 9.-12.klasēm:

Mihailovs Artjoms (9.a) – 3.vieta . Linkums Gatis (9.b)- atzinība, Grevals Markuss (9.b)- atzinība.
Roberts Daugerts (10.b)- 1.vieta , Gailītis Alens (10.c)- 2.vieta , Smilškalns Mārtiņš (10.c)- 3.vieta
Zazerska Estere (11.c)- 1.vieta, Eiduka Elīna (11.c)- 2.vieta, Remesis Dagnis Rainers (11.b), – 3.vieta

Paldies skolotājai Ilzei Pomerei!
Olimpiāžu uzvarētāji
Lepojamies ar rezultātiem LU A.Liepas neklātienes matemātikas olimpiādē!

Linda Lūkina (10.c)- atzinība

Paldies skolotājai Vijai Sležei!
Olimpiāžu uzvarētāji
Lepojamies ar izcilajiem rezultātiem Valsts bioloģijas olimpiādē!

2.vieta- Estere Zazerska (11.c)

Paldies skolotājai I. Kaļānei!
Erasmus+

Erasmus+ partneru viesošanās
06.02.-17.02.

previous arrow
next arrow

Kalendārs

Pagaidām nav pasākumi.

Mūsu skola

Ogres Valsts ģimnāzija

Ogres Valsts ģimnāzija ir 1992. gadā dibināta mācību iestāde, kas gadu gaitā pilnveidojusies un šodien kļuvusi par vienu no spēcīgākajām skolām Ogres novadā.  Vīzija:Ilgtspējīga izglītība, kas pedagogu, vecāku un sabiedrības mijiedarbībā veicina skolēnu individuālās intereses pētniecībā, zinātnē, radošajā darbībā un sabiedriskajās aktivitātēs, kā arī attīsta vispusīgu, emocionāli inteliģentu un karjeras izvēlē motivētu personību.”  Misija: Ogres Valsts ģimnāzija ir novada vispārējās izglītības centrs, kurā skolēns kļūst par atbildīgu pārmaiņu virzītāju un apzinās savu lomu sabiedrības un apkārtējās vides veidošanā.”  Vērtības: (paš)iniciatīva, inteliģence un atbildība

Mācību programmas

Ogres Valsts ģimnāzija nākamo 2 gadu laikā kļūs par vienīgo vispārējās vidējās izglītības iestādi Ogres pilsētā. Skolā mācīsies tikai 10. – 12. klašu skolēni. 

Ģimnāzija piedāvā izglītoties vienā no četriem novirzieniem: “Cilvēks un sabiedrība”, “Kultūra un mākslas”, “Inženierzinātnes un tehnoloģijas” un “Dabaszinātnes”.


Ārpusstundu darbs

Ogres Valsts ģimnāzijas skolēniem tiek piedāvāti vairāk nekā 10 dažādi interešu izglītības pulciņi, kuros attīstīt savus talantus. To vidū ir dziedāšana, dejošana, rokdarbi, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, teātris un runas māksla. 

Pieteikšanās interešu izglītības pulciņos notiek uz vienu mācību gadu, pieteikumu iesniedzot septembra pirmajā nedēļā. Pieteikšanās notiek gan elektroniski, gan aizpildot skolas sagatavoto iesniegumu.