Jaunumi

Atvērta reģistrācija uzņemšanai Ogres Valsts ģimnāzijā

NB! Reģistrēties uzņemšanai iespējams šeit, savukāt pēc apstiprinājuma saņemšanas skolēni ar vecākiem tiks aicināti uz dokumentu iesniegšanu no 26.-28.jūnijam. No 1. līdz 16.jūnijam Ogres Valsts ģimnāzija organizē skolēnu reģistrāciju uzņemšanai […]

“Erasmus+” Portugālē

Nedēļā no 17.04.2023.līdz 24.04.2023. desmit Ogres Valsts ģimnāzijas 10. klašu skolnieces un divas skolotājas – Viktorija Gailiša un Svetlana Sermule – devās projekta “Erasmus+” mobilitātē uz Portugāli, lai kopā ar […]

Kā dzīvot ilgtspējīgi? Erasmus + pieredze Spānijā

Ogres Valsts ģimnāziju šajā mācību gadā daudzveidīgāku un aktīvāku padara piedalīšanās vairākos Starptautiskos Erasmus+ projektos. Mūsdienu pasaulē, domājot par zemeslodes un jauniešu nākotni, uzmanība bieži tiek pievērsta atkritumu šķirošanai, ilgtspējībai […]

Olimpiāžu uzvarētāji
Lepojamies ar izcilajiem rezultātiem valsts matemātikas konkursā “Ķengurs 2023”

6.vieta Latvijā- Estere Zazerska (11.c)

Paldies skolotājai I.Linkumai!
Olimpiāžu uzvarētāji
Lepojamies ar izcilajiem rezultātiem ķīmijas valsts 64. olimpiādē:

III pakāpe- Estere Zazerska (11.c)

Paldies skolotājai I. Pomerei!
Olimpiāžu uzvarētāji
Lepojamies ar rezultātiem novada 8.klašu matemātikas olimpiādē:

1.vieta Rihards Raginskis- Repše (8.d)

Atzinība- Melānija Muižniece (8.d), Nikola Vilcāne (8.b).

Paldies skolotājai L.Aizporietei, L. Strauss!
Olimpiāžu uzvarētāji
Lepojamies ar rezultātiem novada radošā konkursā “95 vārdi par..”

2.vieta- Amanda Briede (10.c)

Paldies skolotājai L.Landorfai!
previous arrow
next arrow

Kalendārs

Mūsu skola

Ogres Valsts ģimnāzija

Ogres Valsts ģimnāzija ir 1992. gadā dibināta mācību iestāde, kas gadu gaitā pilnveidojusies un šodien kļuvusi par vienu no spēcīgākajām skolām Ogres novadā.  Vīzija:Ilgtspējīga izglītība, kas pedagogu, vecāku un sabiedrības mijiedarbībā veicina skolēnu individuālās intereses pētniecībā, zinātnē, radošajā darbībā un sabiedriskajās aktivitātēs, kā arī attīsta vispusīgu, emocionāli inteliģentu un karjeras izvēlē motivētu personību.”  Misija: Ogres Valsts ģimnāzija ir novada vispārējās izglītības centrs, kurā skolēns kļūst par atbildīgu pārmaiņu virzītāju un apzinās savu lomu sabiedrības un apkārtējās vides veidošanā.”  Vērtības: (paš)iniciatīva, inteliģence un atbildība

Mācību programmas

Ogres Valsts ģimnāzija nākamo 2 gadu laikā kļūs par vienīgo vispārējās vidējās izglītības iestādi Ogres pilsētā. Skolā mācīsies tikai 10. – 12. klašu skolēni. 

Ģimnāzija piedāvā izglītoties vienā no četriem novirzieniem: “Cilvēks un sabiedrība”, “Kultūra un mākslas”, “Inženierzinātnes un tehnoloģijas” un “Dabaszinātnes”.


Ārpusstundu darbs

Ogres Valsts ģimnāzijas skolēniem tiek piedāvāti vairāk nekā 10 dažādi interešu izglītības pulciņi, kuros attīstīt savus talantus. To vidū ir dziedāšana, dejošana, rokdarbi, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, teātris un runas māksla. 

Pieteikšanās interešu izglītības pulciņos notiek uz vienu mācību gadu, pieteikumu iesniedzot septembra pirmajā nedēļā. Pieteikšanās notiek gan elektroniski, gan aizpildot skolas sagatavoto iesniegumu.