Saziņai

Tālrunis: 65044522
E-pasts: gimnazija@ogresnovads.lv
Adrese: Gunāra Astras iela 1, Ogre, LV-5001
AA_IMG_2801
AA_IMG_2459
AA_IMG_2581
AA_IMG_2517
AA_IMG_2395
AA_IMG_2600
AA_IMG_2430
previous arrow
next arrow

Jaunumi

Uzņemšanas rezultāti 15.jūlijs

Ogres Valsts ģimnāzija noslēgusi pirmo uzņemšanas posmu un kopējais uzņemto pretendentu skaits līdz 15.jūlijam sasniedzis 222 skolēnus. Pretendenti, kuri gaidīja uzņemšanu Ogres Valsts ģimnāzijā, savos norādītajos e-pastos saņēmuši uzaicinājumu iesniegt dokumentus, kamēr klases vēl tiek komplektētas. Uz tikšanos Ogres Valsts ģimnāzijā!

Uzņemšanas rezultāti

Zemāk pieejama informācija par uzņemšanas rezultātiem Ogres Valsts ģimnāzijā – uzņemto skolēnu saraksts, rezerves saraksts, kā arī skolēni, kuri nekvalificējas uzņemšanai. Pretendentiem, kuri uzņemti Ogres Valsts ģimnāzijā, līdz 10.jūlijam jāierodas izglītības iestādē uz dokumentu iesniegšanu, līdzi ņemot: – izdrukātu iesniegumu par uzņemšanu Ogres Valsts ģimnāzijā (pieejams uzņemšanas kārtības pielikumā);– apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);– sekmju izraksta […]

Izlaidumu norise Ogres Valsts ģimnāzijā

Jūlijs Ogres Valsts ģimnāzijā ir absolventu mēnesis. Skolēni kopā ar pedagogiem un vecākiem var novērtēt savus darba augļus un svinēt atvadas no skolas. Lai šis pasākums būtu pozitīvu emociju piepildīts, aicinām pasākuma apmeklētājus ievērot skolas noteiktos drošības noteikumus: Pasākuma laikā tiks filmēts un fotografēts. Uzņemtās bildes var tikt izmantotas skolas publicitātes vajadzībām, lai atspoguļoti pasākumu […]

Mūsu skola

Vīzija:Ilgtspējīga izglītība, kas pedagogu, vecāku un sabiedrības mijiedarbībā veicina skolēnu individuālās intereses pētniecībā, zinātnē, radošajā darbībā un sabiedriskajās aktivitātēs, kā arī attīsta vispusīgu, emocionāli inteliģentu un karjeras izvēlē motivētu personību.” 
Misija: Ogres Valsts ģimnāzija ir novada vispārējās izglītības centrs, kurā skolēns kļūst par atbildīgu pārmaiņu virzītāju un apzinās savu lomu sabiedrības un apkārtējās vides veidošanā.” 
Vērtības: (paš)iniciatīva, inteliģence un atbildība

Mācību programmas

Ogres Valsts ģimnāzija sākot ar 2024./2025.m.g. kļūst par vienīgo vispārējās vidējās izglītības iestādi Ogres pilsētā, kurā mācās vairāk nekā 600 vidusskolēni.

Ģimnāzija piedāvā izvēlēties vienu no četriem novirzieniem: “Cilvēks un sabiedrība”, “Kultūra un mākslas”, “Inženierzinātnes un tehnoloģijas” un “Dabaszinātnes”.

 

Ārpusstundu darbs

Ogres Valsts ģimnāzijas skolēniem tiek piedāvātas vairāk nekā 10 dažādas interešu izglītības programmas, kurās attīstīt savus talantus. To vidū ir dziedāšana, dejošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, teātris, zīmēšana un citas.

Pieteikšanās interešu izglītības programmās notiek uz vienu mācību gadu, pieteikumu iesniedzot septembra pirmajā nedēļā. Pieteikšanās notiek aizpildot elektrionisko pieteikšanās anketu.