Jaunumi

Salidojums Ogres Valsts ģimnāzijā

17.martā Ogres Valsts ģimnāzijā aizvadīts ilgi gaidītais salidojums “Satikšanās vieta”. Iespēja atkalredzēties esošajā ģimnāzijas ēkā, Meža prospektā 14, pulcēja vairāk nekā 500 absolventu, vairākus bijušos skolotājus, viņu vidū arī  pirmo […]

Atvērto durvju diena Ogres Valsts ģimnāzijā

2023.gada 15. aprīlī Ogres Valsts ģimnāzijas esošajās telpās, Meža prospektā 14, ikvienam pamatskolēnam ir iespēja izzināt ģimnāzijas piedāvātās tālākizglītības iespējas četros novirzienos – “Inženierzinātnes un tehnoloģijas”, “Dabaszinātnes”, “Cilvēks un sabiedrība”, […]

OVĢ teātra izrāde “Divi forši suņi”

Šonedēļ savu debiju uz lielās skatuves piedzīvoja Ogres Valsts ģimnāzijas teātra komanda. Plašākai publikai savu veikumu, izrādi “Divi forši suņi”, bija iespēja redzēt 8. un 9. klašu skolēniem un skolotājiem. […]

Salidojums
Olimpiāžu uzvarētāji
Lepojamies ar rezultātiem LU A.Liepas neklātienes matemātikas olimpiādē!

Linda Lūkina (10.c)- atzinība

Paldies skolotājai Vijai Sležei!
Olimpiāžu uzvarētāji
Lepojamies ar rezultātiem novada franču valodas olimpiādē!

Linda Babāne (12.a) – 1.vieta
Evija Jurševica (12.a)- 2.vieta
Amande Korde (11.a)- 3.vieta
Evelīna Bāra (11.a)- atzinība

Paldies skolotājai Gundegai Vekmanei!
Olimpiāžu uzvarētāji
Lepojamies ar izcilajiem rezultātiem Valsts bioloģijas olimpiādē!

2.vieta- Estere Zazerska (11.c)

Paldies skolotājai I. Kaļānei!
Olimpiāžu uzvarētāji
Lepojamies ar labajiem rezultātiem novada fizikas olimpiādē:

Otto Rūsiņš (10.c)- 2. vieta
Roberts Daugerts (10.b)- 2.vieta
Estere Zazerska (11.c)- 2.vieta

Paldies skolotājiem A.Bērziņam, J.Ratniekam!
Olimpiāžu uzvarētāji
Lepojamies ar labajiem rezultātiem novada matemātikas olimpiādē:

1.vieta- Amanda Volkopa (9.b), Paula Trence (10.c)
2.-vieta- Linda Lūkina (10.c)
3.vieta- Artjoms Mihailovs (9.a), Kristers Liepiņš (9.b), Estere Zazerska (11.c)
Atzinība: Alise Skuja (9.b), Maksims Kagans (10.c), Pēteris Mūrnieks (10.d)

Paldies skolotājām I.Linkumai, V.Sležei, I.Bogdanovai, I.Ungurei!
Olimpiāžu uzvarētāji
Lepojamies ar rezultātiem novada ekonomikas olimpiādē:

1.vieta- Evija Jurševica (12.a)

Paldies skolotājai Z.Bašarai!
Olimpiāžu uzvarētāji
Lepojamies ar rezultātiem novada ģeogrāfijas olimpiādē:

1.vieta-Artūrs Jakovļevs (10.d)
1.vieta- Arturs Pīlācis (12.b)
Atzinība- Markuss Grevals (9.b), Otto Otomārs Veips (9.b), Otto Rūsiņš (10.c)

Paldies skolotājiem A.Romanovskim, R.Onckulim!
Olimpiāžu uzvarētāji
Lepojamies ar izcilajiem rezultātiem valsts vācu valodas olimpiādē:

1.vieta-Martins Zariņš (11.b)

Paldies skolotājai I.Ozerinskai!
Olimpiāžu uzvarētāji
Lepojamies ar rezultātiem novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē:

1.vieta Melānija Muižniece (8.d)

2.vieta Anna Sala (8.b), Paula Estere Āboltiņa (9.a)

3.vieta- Monta Pupina (8.a), Līga Leja (9.b)

Atzinība- Annika Ramza (8.c)

Paldies skolotājām S.Sermulei, L.Jonkusei, I.Pētersonei!
Olimpiāžu uzvarētāji
Lepojamies ar izcilajiem rezultātiem ķīmijas valsts 64. olimpiādē:

III pakāpe- Estere Zazerska (11.c)

Paldies skolotājai I. Pomerei!
Olimpiāžu uzvarētāji
Lepojamies ar rezultātiem novada 8.klašu matemātikas olimpiādē:

1.vieta Rihards Raginskis- Repše (8.d)

Atzinība- Melānija Muižniece (8.d), Nikola Vilcāne (8.b).

Paldies skolotājai L.Aizporietei, L. Strauss!
Olimpiāžu uzvarētāji
Lepojamies ar rezultātiem novada radošā konkursā “95 vārdi par..”

2.vieta- Amanda Briede (10.c)

Paldies skolotājai L.Landorfai!
Erasmus+

Erasmus+ partneru viesošanās
06.02.-17.02.

previous arrow
next arrow

Kalendārs

Mūsu skola

Ogres Valsts ģimnāzija

Ogres Valsts ģimnāzija ir 1992. gadā dibināta mācību iestāde, kas gadu gaitā pilnveidojusies un šodien kļuvusi par vienu no spēcīgākajām skolām Ogres novadā.  Vīzija:Ilgtspējīga izglītība, kas pedagogu, vecāku un sabiedrības mijiedarbībā veicina skolēnu individuālās intereses pētniecībā, zinātnē, radošajā darbībā un sabiedriskajās aktivitātēs, kā arī attīsta vispusīgu, emocionāli inteliģentu un karjeras izvēlē motivētu personību.”  Misija: Ogres Valsts ģimnāzija ir novada vispārējās izglītības centrs, kurā skolēns kļūst par atbildīgu pārmaiņu virzītāju un apzinās savu lomu sabiedrības un apkārtējās vides veidošanā.”  Vērtības: (paš)iniciatīva, inteliģence un atbildība

Mācību programmas

Ogres Valsts ģimnāzija nākamo 2 gadu laikā kļūs par vienīgo vispārējās vidējās izglītības iestādi Ogres pilsētā. Skolā mācīsies tikai 10. – 12. klašu skolēni. 

Ģimnāzija piedāvā izglītoties vienā no četriem novirzieniem: “Cilvēks un sabiedrība”, “Kultūra un mākslas”, “Inženierzinātnes un tehnoloģijas” un “Dabaszinātnes”.


Ārpusstundu darbs

Ogres Valsts ģimnāzijas skolēniem tiek piedāvāti vairāk nekā 10 dažādi interešu izglītības pulciņi, kuros attīstīt savus talantus. To vidū ir dziedāšana, dejošana, rokdarbi, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, teātris un runas māksla. 

Pieteikšanās interešu izglītības pulciņos notiek uz vienu mācību gadu, pieteikumu iesniedzot septembra pirmajā nedēļā. Pieteikšanās notiek gan elektroniski, gan aizpildot skolas sagatavoto iesniegumu.