Vēsture

Skola, ko šodien pazīstam ar nosaukumu Ogres Valsts ģimnāzija, vairāk nekā 30 gadu laikā ir
piedzīvojusi daudz pārmaiņu. 1992. gadā darbu skolas ēkā Meža prsopektā 14 sāka Ogres pamatskola, pēc nepilna
gada tā tika pārveidota par Ogres 2. vidusskolu, bet tad 1999. gadā – Ogres ģimnāziju.

Skolēnu skaitam augot, 2002. gadā skola sadalījās divās mācību iestādēs, kas zem viena jumta
dzīvoja līdz par 2023. gadam – Ogres sākumskola (1.-6.klases) un Ogres ģimnāzija (7.-12.klases). 

2010.gadā skola atkal maina nosaukumu un pateicoties skolēnu augstajiem mācību sasniegumiem kļūst par Ogres Valsts ģimnāziju. 

Desmit gadus vēlāk skola atkal piedzīvo pārmaiņas – 2023.gadā ekspluatācijā nodod jauno skolas ēku Gunāra Astras ielā 1, kurā tagad mācās vairāk nekā 600 vidusskolēni. Tādējādi Ogres Valsts ģimnāzija kļūst par lielāko vidusskolu novadā.

Šo skolu absolvējuši vairāk nekā pusotrs tūkstotis Ogres un citu novada jauniešu. Viņu vidū ir visdažādāko profesiju pārstāvji, ar kuriem ik dienu varam lepoties. Tas viss pateicoties
ģimnāzijas patriotiem – vecākiem, kuri izvēlējās savus bērnus skolot šeit, skolēniem, kuri
nesa skolas vārdu novadā, Latvijā un pat plašajā pasaulē, kā arī skolotājiem, kas bijuši līdzās,
saskatījuši un attīstījusi jauniešu talantus un nenogurstot pilnveidojuši savas prasmes.

Līdztekus mācību darbam, skolai izveidojušās arī spēcīgas tradīcijas un simboli, kas atgādina
par mūsu piederību skolai.

Ogres Valsts ģimnāzijas karogs tapis 2002. gadā, atzīmējot skolas 10 gadu jubileju. Tā meta autore ir Daina Asarīte un māksliniece D. Grazberga.

Karogā attēloti vairāki simboli:
Saule – gaišums, situms un ilglaicība
Putni – kustība un mainība
Lokveida līnija – zeme, virsma un kalns

Arī karogā izvēlētā zilā krāsas nav nejauša:
Respektētas Ogres pilsētas ģērboņa krāsas,
Ogre atrodas divu upju krastos,
Zilo kalnu tuvums kā Ogres simbols,
Zilā krāsa ir cerību un gudrības krāsa,
Mums patīk zilas debesis , zilas tāles.

Ogres Valsts ģimnāzijas himnas vārdu un mūzikas autors Artūrs Mangulis

Tā no gada iet gads,
Katrs rīts tevi tālāk pasaulē sauc,
Katrs solis, kas šeit dienu dienā iets
Atmiņā manējā neizdziest.

Un ja neticēs kāds,
Ka nav vērts laimi meklēt pasaulē skriet,
Katrs sapnis, ko šeit vari izsapņot,
Spēku dos, savu ceļu meklējot.

Piedz.
Un nevienam neatņemt to
To, kas kopā šeit piedzīvots
Un nevienam neaizmirst to nekad.

Skolas ģerbonis tapis par godu skolas pirmajam izlaidumam un līdz pat 2022. gadam rotāja skolas beidzēju žetonus. Ģerboņa autors ir skolas pirmais vizuālās mākslas skolotājs Artis Pomers. 

Ģerbonī attēloti vairāki simboli:
Logs – jaunās un tajā laikā modernās skolas vizītkarte bija plašie logi, kas vienlaikus simbolizē arī iespēju skatīties nākotnē;
Egle un ozola lapas – skolas atrašanās meža ielokā
Rakstāmspalva – skolas laiks, kurā veicam pirmos ierakstus savā dzīves ceļā;

2022.gadā līdz ar jaunās ģimnāzijas ēkas būvniecību tika izsludināts konkurss skolas vizuālās identitātes izstrādei. Konkursā uzvarēja reklāmas aģentūra Grizzly Riga. 

Skolas logotips sastāv no logotipa ikonas, kas veidojies, par pamatu ņemot valsts karogu, un simbolizējot skolas piederību valsts ģimnāziju saimei, savukārt krāsas izvēlētas balstoties jaunās ēkas dizaina koncepcijā.

Skolas logotipa lejupielāde

Ogres Valsts ģimnāzijai ir daudz tradīciju, kuru mērķis ir stiprināt piederības sajūtu skolai, pilsētai un valstij. Šobrīd skolas tradīcijas palīdz īstenot gan skolotāju kolektīvs, gan skolēnu pašpārvalde.

 • Zinību diena
 • Dzejas dienas
 • Skolotāju diena
 • Spēka sacensības “Lāčplēsis”
 • Dalība “Lāpu gājienā”
 • Valsts svētkiem veltītie koncerti skolēniem un vecākiem
 • Konkurss “Ziemassvētku klase”
 • Ziemassvētku svētrīts
 • Žetona vakars
 • Karjeras dienas
 • Vecāku nedeļa
 • Pēdējais zvans
 • Olimpiāžu un konkursu laureātu pieņemšana pie direktores un citi.