Vēsture

Skola, ko šodien pazīstam ar nosaukumu Ogres Valsts ģimnāzija, nepilnu 30 gadu laikā ir
piedzīvojusi daudz pārmaiņu. 1992. gadā šajā ēkā darbu sāka Ogres pamatskola, pēc nepilna
gada tā tika pārveidota par Ogres 2. vidusskolu, bet tad 1999. gadā – Ogres ģimnāziju.

Skolēnu skaitam augot, 2002. gadā skola sadalījās divās mācību iestādēs, kas zem viena jumta
dzīvo vēl šodien. 1.- 6. klases skolēni mācās Ogres sākumskolā, bet 7.-12. klases skolēni Ogres
Valsts ģimnāzijā (kas valsts ģimnāzijas statusu, pateicoties skolēnu augstajiem mācību
sasniegumiem, ieguva 2010.gada 1.septembrī).

Šo skolu absolvējuši vairāk nekā pusotrs tūkstotis Ogres un citu novada jauniešu. Viņu vidū ir visdažādāko profesiju pārstāvji, ar kuriem ik dienu varam lepoties. Tas viss pateicoties
ģimnāzijas patriotiem – vecākiem, kuri izvēlējās savus bērnus skolot šeit, skolēniem, kuri
nesa skolas vārdu novadā, Latvijā un pat plašajā pasaulē, kā arī skolotājiem, kas bijuši līdzās,
saskatījuši un attīstījusi jauniešu talantus un nenogurstot pilnveidojuši savas prasmes.

Līdztekus mācību darbam, skolai izveidojušās arī spēcīgas tradīcijas un simboli, kas atgādina
par mūsu piederību skolai.

Ogres Valsts ģimnāzijas karogs tapis 2002. gadā, atzīmējot skolas 10 gadu jubileju. Tā meta autore ir Daina Asarīte un māksliniece D. Grazberga.

Karogā attēloti vairāki simboli:
Saule – gaišums, situms un ilglaicība
Putni – kustība un mainība
Lokveida līnija – zeme, virsma un kalns

Arī karogā izvēlētā zilā krāsas nav nejauša:
Respektētas Ogres pilsētas ģērboņa krāsas,
Ogre atrodas divu upju krastos,
Zilo kalnu tuvums kā Ogres simbols,
Zilā krāsa ir cerību un gudrības krāsa,
Mums patīk zilas debesis , zilas tāles.

Ogres Valsts ģimnāzijas himnas vārdu un mūzikas autors Artūrs Mangulis

Tā no gada iet gads,
Katrs rīts tevi tālāk pasaulē sauc,
Katrs solis, kas šeit dienu dienā iets
Atmiņā manējā neizdziest.

Un ja neticēs kāds,
Ka nav vērts laimi meklēt pasaulē skriet,
Katrs sapnis, ko šeit vari izsapņot,
Spēku dos, savu ceļu meklējot.

Piedz.
Un nevienam neatņemt to
To, kas kopā šeit piedzīvots
Un nevienam neaizmirst to nekad.

Skolas ģerbonis jeb žetons tapis par godu skolas pirmajam izlaidumam un joprojām rotā beidzēju žetonus. Ģerboņa autors ir skolas pirmais vizuālās mākslas skolotājs Artis Pomers. 

Ģerbonī attēloti vairāki simboli:
Logs – jaunās un tajā laikā modernās skolas vizītkarte bija plašie logi, kas vienlaikus simbolizē arī iespēju skatīties nākotnē;
Egle un ozola lapas – skolas atrašanās meža ielokā
Rakstāmspalva – skolas laiks, kurā veicam pirmos ierakstus savā dzīves ceļā;

Ogres Valsts ģimnāzijai ir daudz tradīciju, kuru mērķis ir stiprināt piederības sajūtu skolai, pilsētai un valstij. Šobrīd skolas tradīcijas palīdz īstenot gan skolotāju kolektīvs, gan skolēnu pašpārvalde.

 • Zinību diena
 • klašu dalība “Patriotiskajā pārgājienā”
 • Sporta diena
 • Dzejas dienas
 • Skolotāju diena
 • Spēka sacensības “Lāčplēsis”
 • Dalība “Lāpu gājienā”
 • Patriotisko dziesmu konkurss,
 • Valsts svētkiem veltītie koncerti skolēniem un vecākiem
 • Konkurss “Ziemassvētku klase”
 • Ziemassvētku rūķu apmeklējums sākumskolā
 • Ziemassvētku svētrīts
 • Barikāžu laika atceres ugunskurs
 • Gada balle
 • Žetona vakars
 • 9. klašu pasākums “Turamies kopā”
 • Skolas dzimšanas dienas pasākumi
 • Talantu parāde
 • Karjeras dienas
 • Vecāku dienas
 • Pēdējais zvans
 • Olimpiāžu un konkursu laureātu pieņemšana pie direktores
 • Skolotāju gada balva “Sudraba spalva”
 • Ikgadējais direktores eseju konkurss
 • Izlaidumi
 • “Labinieku ekskursija” 50 labākajiem skolēniem