Interešu izglītība

Ogres Valsts ģimnāzija ik gadu īsteno plašu interešu izglītības programmu. Arī šogad skolēniem piedāvājam attīstīt sevi deju kolektīvos, korī un vokālajā ansamblī, radoši darboties ēst gatavošanas un svētku noformēšanas pulciņā, apgūt 3D printēšanas pamatus, kā arī pārbaudīt savas argumentācijas prasmes debašu klubos.

Ja vēlies pieteikties kādam no kolektīviem, sazinies ar kolektīvu vadītāju, rakstot e-klasē, vai uzrunājot direktores vietnieci audzināšanas darbā un interešu izglītībā Aneti Ezerieti (anete.ezeriete@ovgimnazija.com)

 • Tautas deju kolektīvs Dzītariņš (7.-8.klase), vadītāja Daira Dāle
 • Meiteņu koris Amra (7.-9.klase), vadītāja Baiba Rulle
 • Ēdienu gatavošanas, svētku noformēšanas pulciņš “Ēdieni, svētki labiem draugiem” (7.-9.klase), vadītāja Sanita Čiekure-Salceviča
 • 3D printēšanas pamati un modelēšana (7.-9.klase), vadītājs Edgars Boronovskis
 • Debašu klubs latviešu valodā (7.-12.klase), vadītāja Dace Zemīte
 • Debašu klubs angļu valodā (7.-12.klase), vadītāja Maija Vilnīte
 • Mūsdienu dejas (7.-12.klase), vadītāja Linda Mangule
 • Vokālā studija (7.-12.klase), vadītājs Kristaps Kiršteins
 • Teātris (7.-12.klase), vadītājs Kārlis Lišmanis
 • Tautas deju kolektīvs Dzītariņš (9.-12.klase), vadītāja Daira Dāle
 • Tautas deju kolektīvs “Dzīpari” (10.-12.klasei), vadītāja Marta Dargiene
 • Vidusskolas jauktais koris (10.-12.klasei), vadītāja Baiba Rulle