Saistībā ar strauju Ogres Valsts ģimnāzijas (OVĢ) attīstību un paplašināšanos, skola aicina darbā:

Kandidāti aicināti pieteikties līdz 18. augustam, lai kļūtu par daļu no profesionālas skolotāju komandas, kurai būs iespēja strādāt mūsdienīgā un kvalitatīvā darba vidē.

OVĢ nākamā gada laikā kļūs par vienīgo vispārējās vidējās izglītības iestādi Ogres pilsētā. Skolā mācīsies tikai 10. – 12. klašu skolēni vienā no četriem novirzieniem: “Cilvēks un sabiedrība”, “Kultūra un mākslas”, “Inženierzinātnes un tehnoloģijas” un “Dabaszinātnes”.

Piedāvājam konkurētspējīgu darba vidi

2023. gadā uzceltajā skolas ēkā gan skolotājiem, gan skolēniem būs iespēja strādāt un mācīties mūsdienīgā vidē. Mācību kabineti ir aprīkoti ar nepieciešamajām tehnoloģijām un ierīcēm, lai nodrošinātu pilnvērtīgu katra mācību priekšmeta apguvi. Ikvienam skolēnam un skolotājam tiks nodrošināts portatīvais dators. Skolotājiem tiek piedāvāts konkurētspējīgs atalgojums un pirmā gada laikā profesionālu atbalstu sniegs mentors.

Sagaidām mūsdienīgu mācību procesu un rezultātu

No topošajiem skolotājiem OVĢ sagaida mācību satura pārzināšanu, izpratni un pieredzi mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanā, pieredzi darbā ar jauniešiem, pozitīvu attieksmi iekļaujošas izglītības un skolēnu atbalsta nodrošināšanā. Skolotājam ir jābūt motivētam darbam, mērķtiecīgam, neatlaidīgam, orientētam uz jauniešiem nozīmīgiem rezultātiem, ar vēlmi un prasmi lūgt un saņemt atgriezenisko saiti, lai izmantotu to profesionālajai pilnveidei. Skolotājam ir jāatbilst ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

Par pieteikšanos

Lai pieteiktos līdz 18.augustam jānosūta savs dzīves gājuma apraksts (CV) uz e-pasta adresi gimnazija@ogresnovads.lv

Papildu jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar OVĢ direktori Innu Zeņkeviču (gimnazija@ogresnovads.lv, 65035690, 29506480).