Pētnieciskais darbs

Izvēlies pētniecisko darbu!
Apdomā šādus jautājumus!

 1. Kāpēc izvēlēsies šo tēmu?
 2. Ko jaunu gribi uzzināt?
 3. Kāds būs tava darba mērķis? (aptuveni izdomā, bet vēlāk precizēsi ar darba vadītāju)
 4. Kādi būs tava darba uzdevumi? (aptuveni izdomā)
 5. Ko un kā darīsi, lai tos sasniegtu? (aptuveni izdomā)
 6. Kādus literatūru vai citus informācijas avotus lasīsi?
 7. Kādus eksperimentus un pētījumus veiksi? (ja tas nepieciešams)
 8. Kurus cilvēkus anketēsi / intervēsi? (ja tas nepieciešams)
 9. Kas pašlaik liekas nesaprotams?

Uzziņai

 1. Ieteikumi pētnieciskā darba veidošanai! Pētnieciskais darbs
 2. Prasības skolas darbu (arī pētniecisko darbu) datorsalikuma noformēšanai
 3. Dažas norādes par projekta darbu prezentēšanu! Prezentācijas
 4. Pētnieciskā darba vērtēšanas kritēriji.
 5. Pētniecisko darbu nolikums

10. klašu skolēni ir veiksmīgi izvēlējušies pētniecisko darbu tēmas un darba vadītājus.

11. klašu skolēni turpina darbu pie pagājušajā gadā izvēlētās tēmas, veicot pētnieciskā darba praktisko daļu (eksperimenti, intervijas, aptaujas, rezultātu analīzes).

Novēlam veiksmi darbā!