Pakalpojumi

Ēdnīca

GAMMA NF — Ā , reg. nr. 40203221831

Darba laiks

Katru darba dienu: 9.00 – 15.00*
*ievērojot visas epidemioloģiskās drošības prasības, ēdnīca apkalpo pēc noteikta stundu/starpbrīža saraksta.

Ēdnīcā pieejamas kompleksās pusdienas, atbilstoši ēdnīcā pieejamajai iknedēļas ēdienkartei. Komplekso pusdienu cena – 2,00 EUR