Ogres Valsts ģimnāzija ar godu nes Latvijas vārdu Eiropā

Ogres Valsts ģimnāzija 2022. gada jūnijā ieguva Erasmus+ programmas akreditāciju, kas sniedz iespēju piecu gadu laikā stratēģiski plānot un īstenot augstas kvalitātes mobilitātes. Programmas ietvaros 2022./2023. mācību gadā paredzēts realizēt septiņus divpusējās sadarbības projektus ar astoņām Eiropas skolām. Kopumā programmā ir plānotas 70 skolēnu mācību mobilitātes. Arī trīsdesmit Ogres valsts ģimnāzijas pedagogiem būs unikāla iespēja pilnveidot savas profesionālās prasmes – apmeklēt kursus kādā no Eiropas valstīm un vērot mācību procesu partnerskolās.

Laika periodā no 5. līdz 19. februārim Ogres Valsts ģimnāzijā viesojās 61 skolēns un 18 pedagogi no Vācijas, Spānijas, Itālijas un Portugāles. Sešpadsmit Ogres Valsts ģimnāzijas pedagogi ar Erasmus projektos iesaistīto skolēnu un viņu ģimeņu palīdzību izveidoja katram projektam atbilstošu alternatīvā mācību procesa aktivitāšu programmu. Programmas ietvaros skolēni iepazina dažādas kultūras, pilnveidoja komunikācijas un svešvalodu prasmes, paplašināja zināšanas par tādām aktuālām tēmām kā vides aizsardzība, jauniešu iniciatīva, atbildība un līdzdalība.

Projektu ietvarā notika ekskursijas uz Ogres vēstures un mākslas muzeju, Latvijas Hidroekoloģijas institūtu, Rīgas Brīvostu, Jūrmalas Brīvdabas muzeju, Latvijas Dabas fondu, muzeju “Neredzamā pasaule”, uzņēmumu “Getliņi Eko”, Depozīta punktu un citām iestādēm. Ogres Valsts ģimnāzijas pedagogi vadīja jauniešiem mācību satura un valodas integrētas (CLIL) stundas par ūdens nozīmi, alternatīvo enerģiju, medijpratību un okeāna resursu izmantošanu.

Projektu pasākumu organizēšanā tika iesaistīti interešu izglītības pedagogi: Daira Dāle ar kolektīvu “Dzītariņš” un Linda Mangule ar kolektīvu “Karameles. Atbalstu sniedza arī Ogres novada Jauniešu māja un tās vadītāja Dace Veiliņa, kā arī Ogres mūzikas un mākslas skolas skolotāja Natālija Petrova.