Pedagogu profesionālā pilnveide fizikā

2023.gada 5.janvārī Ogres Valsts ģimnāzija organizēja pieredzes apmaiņas dienu fizikas un inženierzinību skolotajiem
“Izaugsmes iespējas”, kurā piedalījās 21 skolotājs no Ogres un citiem Latvijas novadiem.

Pasākuma organizators Ogres Valsts ģimnāzijas fizikas skolotājs dalījās ar pāris atziņām no pasākuma:

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas un Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas fizikas skolotāja Sintija Rūze
dalījās pieredzē par savu piedalīšanos Ekselences pasākumā un aicināja pārējos kolēģus pieteikt savu dalību.

Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas fizikas skolotājs Voldemārs Muižnieks dalījās savā pieredzē Phet animāciju
izmantošanā fizikas mācību satura vizualizēšanā.

Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas fizikas skolotājs, fizikas izglītības portāla FIZMIX satura veidotājs Valdis
Zuters rosināja uz pārdomām par to, kas ir pamatošanas prasme un kā to mācīt fizikas priekšmetā.

Kopumā pieredzes apmaiņas diena bija pozitīva un radošu izpausmju piepildīta. Lūk dažas no dalībnieku
atsauksmēm pēc pasākuma:
– Turpināt interesantu lektoru uzaicināšanu! Izturību turpmākā darbā!
– Vajag vēl.
– Paldies! Vērtīgas, praktiski noderīgas nodarbības.
– Paldies , ļoti noderīgi konkrēti piemēri , noteikti izmantošu darbā.
– Liels paldies lektoriem par daudzveidīgiem piemēriem, materiāliem, pieredzi.