Erasmus + pedagogu mobilitāte

Mūsdienās aizvien vairāk pieaug pieprasījums pēc STEM (zinātne, tehnoloģija, inženierzinātnes un matemātika) jomas darbiniekiem, tāpēc  skolā īpaša uzmanība jāpievērš tieši šiem mācību priekšmetiem. Attīstoties tehnoloģijām, jebkurā profesiju jomā nepieciešamas daudzpusīgas prasmes un iemaņas, lai varētu pētīt, risināt problēmas, būt radošam un strādāt komandā, jo karjeras attīstība tikai vienas profesijas ietvaros vairs nav iespējama.

Ogres Valsts ģimnāzijā no 20. februāra līdz 25. februārim notika starptautiskā Erasmus+ projekta “Izaicinājums ar STEAM” (“I Challenge The Age With STEAM”) seminārs, kurā piedalījās partneri no Igaunijas, Polijas, Turcijas un Grieķijas. Tā jau bija piektā šī projekta aktivitāte.

Projekta mērķis ir izzināt un izprast STEAM mācību priekšmetu (dabaszinātnes, tehnoloģija, inženierzinātnes, māksla un matemātika) kopsakarības un integrēt šīs prasmes savā ikdienā.

Ogres Valsts ģimnāzijas pedagogi rūpīgi plānoja aktivitātes, lai tajās tiktu integrētas dažādas metodes, ar kurām skolās var realizēt starppriekšmetu saikni. Projekta dalībnieki piedalījās E. Kuciņas vadītajā ķīmijas stundā, V. Gailišas mājaslapu dizaina darbnīcā un 3D drukāšanas darbnīcā, mākslinieces G. Zaumanes keramikas darbnīcā apmeklēja robotikas darbnīcu Rīgā.

Projekta dalībniekiem bija iespēja piedalīties arī izglītojošos kultūras izpētes pasākumos: Ogres Centrālajā bibliotēkā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Latvijas Okupācijas muzejā, Rundāles pilī, Latvijas Zinātņu akadēmijā, orientēšanās spēlē “Vecrīga” un “Jūgendstils Rīgā”.

Pēdējā projekta semināra dienā notika aktivitāšu izvērtēšana un projekta materiālu apkopošana, lai veiksmīgi sagatavotos pēdējai mobilitātei Polijā, kur notiks “STEAM gadatirgus” – STEAM visu jomu labās prakses piemēru un valstu kultūras mantojuma izstāde. Vakara izskaņā projekta partneri piedalījās arī 12. klašu Žetonvakara pasākumā.