10. b klases mācību ekskursija uz Ogres kanalizāciju un Ogres ūdens apgādi

Ekskursiju uz Ogres kanalizāciju un Ogres ūdens apgādi rīkoja inženierzinības skolotājs.  Tās mērķis bija parādīt skolēniem, kādas tehnoloģijas izmanto ūdens iegūšanai un Ogres kanalizācijas attīrīšanai.

Ekskursija sākās ar to, ka mēs devāmies uz Ogres ūdens apgādes staciju, kur mums izstāstīja, kā strādā ūdens apgādes un attīrīšanas iekārtas. Mums parādīja, kur atrodas ūdens filtri, kurā vietā glabājas attīrītais ūdens un ka visu sūkņu staciju var vadīt ar telefonu. Mums stāstīja, ka apkārt ūdens attīrīšanas stacijai ir deviņas mājiņas ar ūdens sūkņiem un lielākais ūdens patēriņš ir no 6:00 līdz 14:00.

Ekskursijas otrajā daļā mēs apskatījām Ogres kanalizācijas attīrīšanas iekārtas. Mums parādīja, kurā vietā ieplūst Ogres kanalizācija un ar ko sāk to attīrīt, kā fekālijas kopā ar dūņām nogādā uz speciālu konteineru. Kad konteiners ir pilns, to aizgādā uz koģenerācijas staciju, kura saražo enerģiju. Mums stāstīja, kā tika uzcelta šī attīrīšanas iekārta un kā baktērijas attīra netīro ūdeni. Ekskursijas vadītājs teica, ka šo attīrīto ūdeni drīkst dzert, bet, manuprāt, šo ūdeni nevajadzētu dzert, jo ūdenim bija kanalizācijas smaka.

Manuprāt, šī ekskursija bija noderīga, jo mēs ieguvām jaunas zināšanas, kuras nākotnē noderēs. Man šādas izzinošas ekskursijas patīk un cerams, ka tādas būs vēl.

Rakstu sagatavoja Jānis Žugris 10. b