Uzņemšana Ogres Valsts ģimnāzijas 10.klasē

Ogres Valsts ģimnāzija sagatavojusi informatīvu materiālu par uzņemšanu Ogres Valsts ģimnāzijas 10.klasē. Piedāvājam mācību komplektus – dabaszinātnēs, inženierzinātnēs kā arī valodās un sabiedriskajās attiecībās.

ĪSUMĀ PAR UZŅEMŠANU SKATIET PEZENTĀCIJU ŠEIT

Lai pieteiktos mācībām Ogres Valsts ģimnāzijā:

  1. No 28.maija pierakstīšanās uz dokumentu iesniegšanu/tikšanos ar direktori zvanot pa tel. 65044522
  2. 14. – 17. jūnijs individuālās pārrunas ar direktori, līdzi ņemot nepieciešamos dokumentus:
  3. 14., 17.jūnijs iestājpārbaudījums klātienē skolēniem, kuru gada vērtējums atbilstošajos priekšmetos nav pietiekams
  4. 18. jūnijs informācija par iestājpārbaudījuma rezultātiem, uzņemšanas apstiprinājums (arī, ja nav kārtots iestājpārbaudījums)
  5. 20.augusts papildu uzņemšana
  6. 23.augusts klašu komplektācijas apstiprinājums

Uzņemšanas kārtībašeit

Atgādinām, ka šajā mācību gadā uzņemšanas komisija noteikusi ka 9.klašu skolēnu gada vērtējums atbilstošajos priekšmetos* tiks pielīdzināts iestājpārbaudījumam. Tas nozīmē – ja šajos priekšmetos vērtējums ir vismaz 6 balles, iestājpārbaudījumu nav jākārto. Savukārt, ja kādā no priekšmetiem vērtējums ir mazāks par 6 ballēm, bet skolēns vēlas mācīties Ogres Valsts ģimnāzijā, pretendentam tiks sniegta iespēja kārtot tikai to pārbaudījuma daļu, kurā ir nepietiekamais vērtējums.

Lūgums ņemt vērā, ka ar 2021.gada 1.septembri skolēniem, kas izvēlēsies apgūt dabaszinātņu vai inženierzinātņu programmu, kā viens no izvēles priekšmetiem tiks piedāvāta arī valsts aizsardzības mācība.

*Atbilstošie priekšmeti:

Dabaszinātņu komplekts: matemātikā un dabaszinātņu priekšmetos ( fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija) vērtējums ne zemāks kā 6 balles

Inženierzinātņu komplekts: matemātikā un dabas/inženierzinātņu priekšmetos ( bioloģija, ģeogrāfija, fizika, ķīmija, datorika) vērtējums ne zemāks kā 6 balles

Valodu un sabiedrisko attiecību komplekts: latviešu valodā, angļu valodā un Latvijas vēsturē, pasaules vēsturē vērtējums ne zemāks kā 6 balles.