Dokumentu iesniegšana Ogres Valsts ģimnāzijā

Ogres novada pašvaldība ieviesusi vienotu reģistrēšanās un uzņemšanas kārtību Ogres novada vidusskolās un Ogres Valsts ģimnāzijā:

  • no 20. jūnija līdz 1. jūlijam Ogres novada Izglītības pārvalde pašvaldības tīmekļa vietnē www.ogresnovads.lv tiek publicēti un katram pretendentam un vecākam elektroniskā vēstulē nosūtīti uzņemšanas konkursa rezultāti;
  • no 1. jūlija, bet ne vēlāk kā līdz 15. jūlijam, skolēna vecāki izglītības iestādes noteiktajā kārtībā iesniedz direktoram adresētu iesniegumu par skolēna uzņemšanu 10. klasē;
  • iesniegumu iespējams aizpildīt klātienē vai elektroniski un izdrukātā veidā iesniegt skolā;
  • dokumenti tiek pieņemti rindas kārtībā katru dienu no 9.00 – 14.00;
  • iesniedzot dokumentus, obligāti jānorāda padziļinātie kursi un speckursi* izvēlētajā virzienā. Kursu piedāvājums pieejam šeit.

* Speckursi ārpus sava novirziena tiks nodrošināti, ja pieteiksies minimālais skolēnu skaits grupas nokomplektēšanai.  Ogres Valsts ģimnāzija gatavojas jaunajam mācību gadam

Ogres Valsts ģimnāzija gatavojas jaunajam mācību gadam

Ogres Valsts ģimnāzija uzsākusi ceļu, lai nākamajos divos gados kļūtu par vienīgo vispārējās vidējās izglītības iestādi Ogres pilsētā. Lai nodrošinātu augstu mācību kvalitāti un piedāvātu iespējas katram novada jaunietim, radīti jauni vidējās izglītības novirzieni un piesaistīti pedagogi, kas spēj saskatīt un attīstīt katra jaunieša talantus. Arī turpmāk ģimnāzijas skolēni gūs panākumus novada, valsts un starptautiskā līmenī.

Ogres Valsts ģimnāziju turpinās vadīt tās līdzšinējā direktore Inna Zeņkeviča. Direktore par savām prioritātēm nākamajam mācību gadam izvirzījusi mācību procesa kvalitāti un nepārtrauktību: “Gatavojoties nākamajam mācību gadam, esam apzinājuši un jau tagad strādājam pie vairākiem izaicinājumiem – paplašinām mūsu pedagogu saimi ar kolēģiem no Ogres 1. vidusskolas, Ogres Mūzikas un mākslas skolas un stiprinām sadarbību ar uzņēmējiem un organizācijām, lai piedāvātu jauniešiem ilgtspējīgas, pieredzē balstītas zināšanas un prasmes. Pārcelšanās uz jaunajām mācību telpām Gunāra Astras ielā plānota ziemā, bet rudenī mācības tiks organizētas divās ēkās – Ogres Valsts ģimnāzijā un Ogres 1. vidusskolā. Gādāsim, lai darbs divās ēkās būtiski netraucētu mācību procesu.”

Ogres Valsts ģimnāzija nākamo divu gadu laikā kļūs par vienīgo vispārējās vidējās izglītības iestādi Ogres pilsētā. Skolā mācīsies tikai 10. – 12. klašu skolēni. Ģimnāzija piedāvā izglītoties vienā no četriem novirzieniem – “Cilvēks un sabiedrība”, “Kultūra un mākslas”, “Inženierzinātnes un tehnoloģijas” un “Dabaszinātnes”.

Ogres Valsts ģimnāzija definējusi skolas misiju: “Ogres Valsts ģimnāzija ir novada vispārējās izglītības centrs, kurā skolēns kļūst par atbildīgu pārmaiņu virzītāju un apzinās savu lomu sabiedrības un apkārtējās vides veidošanā.”

Ģimnāzijas kolektīvs arī noteicis skolas vīziju: “Ilgtspējīga izglītība, kas pedagogu, vecāku un sabiedrības mijiedarbībā veicina skolēnu individuālās intereses pētniecībā, zinātnē, radošajā darbībā un sabiedriskajās aktivitātēs, kā arī attīsta vispusīgu, emocionāli inteliģentu un karjeras izvēlē motivētu personību.”

Skolas vērtības ietvertas trīs vārdos – (paš)iniciatīva, inteliģence un atbildība. Uzsākot mācības Ogres Valsts ģimnāzijā, tās virza skolotājs un vecāki – pieņemot lēmumus, atbalstot izaugsmi un esot līdzās izvēlētajā ceļā. Mācību procesa laikā un kļūstot par absolventu, skolas vērtības ir izkopis katrs skolēns, lai nestu labos vārdus un darbus tālāk – pilsētas, sabiedrības vai valsts labā.