OVĢ brīvpusdienu izsniegšanas kārtība

Informējam, ka laikā no 26.10-30.10. skolēni saņem brīvpusdienas skolas noteiktajā kārtībā:

– pie Ogres Valsts ģimnāzijas ēdnīcas (aizmugurē pie rampas) plkst. 12.30 -13.00
-pie Rībelītes veikala plkst. 12.35 -12.45
-pie Jaunogres stacijas (pie automazgātuves) plkst. 12.50 – 13.00
-pie Karjera un Pārogres gatves krustojuma plkst. 13.05


Ogres novada domes sagatavotā informācija: Par brīvpusdienu nodrošināšanu Ogres novada skolēniem attālināto mācību laikā no 2020.gada 26.oktobra līdz 30. oktobrim

Lai mazinātu straujo Covid – 19 infekcijas izplatību, Ministru kabinets lēma, ka no 26. oktobra līdz 30. oktobrim (nedēļu pēc skolēnu brīvlaika) 7. – 12. klašu skolēni mācīsies attālināti. Šodien, 23. oktobrī, Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē pieņemts lēmums par brīvpusdienu nodrošināšanu attālinātās mācību nedēļas laikā.

Ogres novada pašvaldības dome ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu “Par brīvpusdienu nodrošināšanu Ogres novada vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs attālinātā mācību procesa laikā”, nosakot kārtību skolēnu nodrošināšanai ar brīvpusdienām attālinātās mācību nedēļas laikā.

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības 22.09.2016. saistošajiem noteikumiem “Par ēdināšanas pabalstiem” bezmaksas pusdienas tiek nodrošinātas skolēniem ar invaliditāti, skolēniem no ģimenēm ar trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes vai daudzbērnu ģimenes statusu. Brīvpusdienas saņem arī visi Ķeipenes pamatskolas un Taurupes pamatskolas un šīs skolas Mazozolu un Meņģeles filiāļu 5. – 9. klašu skolēni – viņiem bezmaksas pusdienas piešķirtas ar Ogres novada pašvaldības 2015. gada 15. oktobra lēmumu “Par brīvpusdienu piešķiršanu”.

23. oktobra pašvaldības domes ārkārtas sēdē deputāti lēma, ka laika posmā no 26. oktobra līdz 30. oktobrim bezmaksas pusdienas tiks nodrošinātas visiem Ogres novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušajiem vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuriem mācību process notiek attālināti un kuri atbilst augstāk minētajiem kritērijiem.

Brīvpusdienas tiks nodrošinātas gatava ēdiena veidā vienu reizi dienā, izņemot brīvdienās un svētku dienās, Ogres novada administratīvās teritorijas robežās.

Lai pieteiktos brīvpusdienu saņemšanai, skolēna likumiskajam pārstāvim jāsazinās ar skolas vadību vai klases audzinātāju. Katrā izglītības iestādē brīvpusdienu izsniegšanas kārtība var būt atšķirīga.

Tāpat deputāti pieņēma lēmumu nodrošināt ar brīvpusdienām gatava ēdiena vai pārtikas pakas veidā Ogres novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušos vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamos, kuriem noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija personas dzīvesvietā saistībā ar aizdomām par inficēšanos ar Covid – 19 un tādējādi mācību procesā viņi piedalās attālināti.

Šajā gadījumā, lai pieteiktos brīvpusdienu saņemšanai, skolēna likumiskajam pārstāvim jāvēršas izglītības iestādē, kā arī Ogres novada Sociālajā dienestā ar rakstisku iesniegumu, sūtot iesniegumu brīvā formā uz elektroniskā pasta adresi: ogressd@ogresnovads.lv. Iesniegumā lūgums norādīt precīzu adresi, durvju kodu, kontaktālruni. Neskaidrību jautājumā, lūdzam sazināties ar Ogres novada sociālo darbinieku Santu Lazdiņu pa tel. 65055196 vai 20365099. Brīvpusdienas tiks piegādātas uz mājām un atstātas pie izglītojamā dzīvesvietas durvīm, tiešā veidā nekontaktējoties ar izglītojamo vai viņa likumisko pārstāvi.

Papildu finanšu līdzekļi brīvpusdienu nodrošināšanai tiks piešķirti no Ogres novada pašvaldības domes apstiprinātā budžeta līdzekļiem “Pašvaldības pasākumiem ar Covid-19 izplatību saistītā valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai”.