Zinību diena

Ogres Valsts ģimnāzijas kolektīvs šogad Zinību dienu sagaidīja līdzšinējā skolas atrašanās vietā – Meža prospektā 14, kur svinīgā atmosfērā tika uzņemtas gan jaunās 10.klases, gan pedagogi, kuri kolektīvam pievienojušies šogad.

Kopējais skolēnu skaits šogad pieaudzis līdz 571, savukārt pedagogu skaits pārsniedzis 60 skolotājus. Viņu vidū šogad ģimnāzistu mācītspēku rindas papildināja divi fizikas skolotāji – Jānis Ratnieks un Aldis Bērziņš, bioloģijas skolotāja Sandra Ziemele un ķīmijas skolotāja Inese Orbidāne. Tāpat atkalsatikšanās prieku piedzīvojām ar skolotāju Valdu Elstiņu, kas atgriezusies skolēniem mācīt vēsturi. Ogres Valsts ģimnāzijā savu profesionālo karjeru turpinās veidot arī Ogres 1.vidusskolas skolotājas Kristīne Maskale un Ligita Landorfa, kas audzinās arī 10.klases, kā arī mūzikas skolotāja vidusskolas posmā – Gunita Bičule un matemātikas skolotāja Inta Ungure. Jaunu profesionālu izaicinājumu pieeņēmusi arī vizuālās māsklas un dizaina un tehnoloģiju skolotāja Iveta Zāģere, kura mācīs pamatskolas posma skolēnus.

10.klašu skolēniem pieejami arī dažādi specializētie kursi, kurus piekrituši mācīt kolēģi, kuri paši pārstāv šo nozari vai ieguvuši tajā specialitāti – Ieva Švēde vidusskolēniem piedāvās apgūt Projektu vadību, Agnese Slišāne – uzņēmējdarbību, Jānis Kaijaks – teātra mākslu.

Ogres Valsts ģimnāzijas direktore Inna Zeņkeviča uzsvēra: “Mēs – OVĢ skolēni un pedagogi – esam tie, kas veido Ogres novada nākotni. Pēc dažiem mēnešiem būsim jaunajā ģimnāzijas ēkā. Taču ēka bez dzīvības, bez satura ir tikai skaista celtne, par to, lai tā kļūt par gaismas nesēju ikvienam, būs jārūpējas visai skolas saimei. Pasauli un apkārtējo vidi veidojam ar saviem vārdiem, darbiem un domām. Domāsim gaišas domas, mūsu ieceres ir ļoti gaišas, darbi jau tagad mums ir izcili, uzlabosim tos. Lai mums visiem panākumiem bagāts ir jaunais mācību gads!”

Veiksmīgu Jauno mācību gadu,
Ogres Valsts ģimnāzija