Turpinās reģistrēšanās uzņemšanai 10. klasēs

Ogres Valsts ģimnāzijas ēkas projekta vizualizācija

Turpinās skolēnu reģistrēšanās uzņemšanai Ogres novada pašvaldības izglītības iestāžu 10. klasēs! Reģistrēšanās notiek, elektroniski aizpildot reģistrācijas pieteikumu pašvaldības tīmekļa vietnē www.ogresnovads.lv, pieteikumu varat skatīt arī šajā saitē. Reģistrēšanās uzņemšanai jāveic līdz 20. jūnijam.

Pieteikumu skaits atbilst plānotajam

No 1. maija uzņemšanai novada 10. klasēs reģistrējušies jau 85 topošie vidusskolēni, tajā skaitā arī 5 skolēni no citiem novadiem. Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs I.Grigorjevs norāda, ka pieteikušies jau 30% no plānotā 10. klašu skolēnu kopskaita. Visaktīvāk mācībām 10. klasēs piesakās topošie Ogres Valsts ģimnāzijas, Ikšķiles vidusskolas un Ogres 1. vidusskolas 9. klašu absolventi. No pamatskolām aktīvākie ir Jumpravas pamatskolas un Lielvārdes pamatskolas topošie absolventi. I. Grigorjevs uzsver, ka lielākais pieteikumu skaits sagaidāms jūnijā, kad skolēniem būs beidzies mācību gads un valsts pārbaudes darbi.

Izveidots papildus rīks labākai novirzienu izvēlei

Izglītības pārvaldes speciālisti sadarbībā ar pedagogiem izveidojuši īpašu tabulu, kurā katram studiju virzienam piekārtoti vidusskolas programmas novirzieni. Tabula pieejama šajā saitē. Ja skolēns domā, ka nākotnē varētu studēt arhitektūru, tad tabulā redzams, kuras vidusskolas programmas ir vairāk piemērotas šī mērķa sasniegšanai. Šis ir vēl viens rīks izsvērtāka lēmuma pieņemšanai. 

Izglītības pārvalde aicina reģistrācijas anketu aizpildīt rūpīgi

Rūpīga reģistrācijas anketas aizpilde ir ļoti svarīga, jo atbilde uz anketas jautājumiem veidos 10% no iestājpārbaudījumu vērtējuma. Pārvaldes speciālisti redz daudzas kvalitatīvi un atbildīgi aizpildītas anketas, tomēr ir arī mazāk kvalitatīvi pieteikumi. Pirms aizpildīt anketu, aicinām iepazīties ar anketas jautājumiem šajā saitē un motivācijas vērtēšanas kritērijiem šajā saitē.

Pedagogi un vecāki ir gatavi palīdzēt pieņemt izsvērtus lēmumus

Lēmums par izglītības turpināšanu pēc 9. klases ir viens no pirmajiem būtiskajiem un patstāvīgajiem jaunieša dzīves lēmumiem. Šajā brīdi ir nozīmīgi būt atvērtiem gan padomu saņemšanai, gan padomu sniegšanai. Izglītības pārvalde aicina jauniešus, pedagogus un vecākus meklēt vienam otru, lai sarunā rastu jaunietim piemērotākās izglītības iestādes un programmas izvēli.

Informāciju sagtavoja: Ogres novada izglītības pārvalde