Skolotāji dodas pieredzes apmaiņas braucienā

Šī gada 4.oktobrī Ogres Valsts ģimnāzijas skolotāju kolektīvs devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Ekziperī Starptautisko skolu Piņķos. Šī skola sniedz skolēniem iespēju mācīties starptautiskā vidē un iegūt izglītību angļu valodā, kā arī saņemt starptautisku diplomu, kas ir atzīts ne tikai Latvijā un bet arī citās pasaules valstīs.

Ekziperī skolas metodiķis Sergejs Michelsons kopā ar skolotājiem mēģināja rast atbildi uz jautājumu, “Kas ir progresīva skola?”, daloties ar savu starptautisko pieredzi, kas iegūta Amerikā. Savukārt globālās politikas un globālo perspektīvu skolotājs Edgars Bērziņš vadīja lekciju par atgriezeniskās saites sniegšanu mācību procesā.

Sakām lielu paldies Ekziperī Starptautiskās skolas vadības komandai, kas ļāva ielūkoties mācību procesā un dalījās ar savu pieredzi.