Skolēnu tikšanās ar dzejnieku, rakstnieku un dziesminieku Andri Akmentiņu

Andris Akmentiņš un direktores vietniece mācību darbā Inga Laipniece

12. oktobrī Ogres Valsts ģimnāzijas skolēniem bija iespēja tikties ar dzejnieku, rakstnieku un dziesminieku Andri Akmentiņu.

Tikšanās laikā autors dalījās ar pārdomām par literatūru, izvēlēto profesiju un daudzajiem mūsdienu izaicinājumiem. Skolēniem tika dota iespēja iegūt informāciju par to, kā tapuši viņa darbi, kā arī piedalīties muzikālā priekšnesumā.

Pasākums tapa sadarbībā ar Ogres Centrālo bibliotēku Valsts Kultūrkapitāla fonda apstiprinātā Ogres novada pašvaldības projektā “Mazie literatūras noslēpumi”.