Saule, jūra, dzeja, Raiņa priedes un Aspazija jeb citāda literatūras stunda

11.f klase ar klases audzinātāju Svetlanu Sermuli

12. septembrī, Raiņa biogrāfijā tik būtiskā datumā, 11.f klases skolēni kopā ar literatūras skolotāju un klases audzinātāju Svetlanu Sermuli piedzīvoja īpašu literatūras stundu, jo devās mācību ekskursijā – interaktīvā pārgājienā pa Raiņa un Aspazijas dzīves un mīlestības takām. Četru stundu garajā pārgājienā no Pumpuriem līdz Majoriem tika veikti dažādi uzdevumi – jaunieši diskutēja par dzejas uzdevumu un lomu 21.gadsimtā, lasīja Aspazijas dzeju, komentēja tajās paustās atziņas, pie Raiņa paša rokām celtās vasarnīcas sacerēja savus dzejoļus un vēlāk lasīja tos Raiņa priedēs jūras krastā – vietā, kur notiek arī Dzejas dienu pasākumi.

Dzejas dienu moto “Dzeja elpo” un katra izvēlētās īpašās dzejas rindas ir palikušas ierakstītas Majoru pludmales smiltīs – vietā, kurā Rainis katru dienu devās peldēties.

Pārgājiens bija iespēja iepazīt Raiņa un Aspazijas personības, labāk  izprast laiku, kurā dzejnieki dzīvojuši, gūt priekšstatu par romantisma virzienu, kā arī radoši izpausties. Gūtā ierosme noderēs skolas Dzejas dienu ietvaros izsludinātā radošā darba “Mazā bilžu rāmīti man ir dzeja sava” izveidē un būs iedrošinājums uzstāties ar sava darba lasījumu.

Paldies Raiņa un Aspazijas vasarnīcai un īpaši gidei Amandai Kaupmanei par īpašo piedzīvojumu!