Pieteikšanās programmai PuMPuRS 2021./22.m.g. 1.semestrim

Ogres Valsts ģimnāzija uzsāk skolēnu reģistrāciju projektā PuMPuRS (ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”) 2021./2022.mācību gada 1.semestrim.

Jau otro mācību gadu piedaloties projektā, ir gūta pārliecība, ka tā ir iespēja saņemt individuālu atbalstu tiem skolēniem, kam novērotas mācību grūtības un nepieciešams komplekss risinājums situācijas uzlabošanā, piemēram, individuālās konsultācijas dažādos mācību priekšmetos, kuros ir zems vai nepietiekams vērtējums, nepietiekami apgūta mācību viela (īpaši attālināto mācību laikā), kā arī sociālā pedagoga vai psihologa palīdzība.

Piedāvāto atbalsta pasākumu daudzums ir ierobežots, tāpēc aicinām rūpīgi izvērtēt, vai skolēns ir gatavs saņemt viņam nepieciešamo atbalstu, regulāri apmeklēt konsultācijas un veltīt savu brīvo laiku mācību sasniegumu uzlabošanai un darbam ar sevi.

Lai izskatītu skolēna pieteikumu, lūgums vecākiem aizpildīt zemāk esošo anketu un apliecināt, ka vecāki sekos līdzi bērna apmeklējumam un ieguldītajam darbam.

Ar skolēnu vecākiem, kuriem varēsim sniegt atbalstu, sazināsimies personīgi. Gadījumā, ja atbalstu nebūs iespējams sniegt šajā semestrī, skolēns automātiski tiek iekļauts gaidītāju rindā uz nākamo semestri.

Anketa pieejama šeit.
Pieteikumus pieņemam līdz š.g. 3.septembrim.

Informāciju sagatavoja projekta PuMPuRS komanda (Svetlana Sermule un Rasma Zaikovska)