Ogres Valsts ģimnāzijas skolēnu pieredze Erasmus+ projektā Polijā

Jau ilgu laiku digitālā pasaule aizpilda lielāko cilvēka dienas daļu gan darbā, gan mājās. Digitālā atkarība  pieaug arī  jauniešu vidū.  Katru dienu  viņi pavada ļoti daudzas stundas, bezmērķīgi sērfojot un izklaidējoties internetā. Sabiedriskās organizācijas un izglītības iestādes lielu uzmanību velta jauniešu izglītošanai par digitālās atkarības negatīvajām sekām un piedāvā alternatīvas citādu aktivitāšu iedzīvināšanai. Viena no iespējām, kā jaunieši var dažādot savu ikdienas dzīvi, ir iesaistīties projektos.

No 3. aprīļa līdz 8. aprīlim Ogres Valsts ģimnāzijas pieci skolēni – D. Naroga, A.Vilciņa, A.M. Rutkovska, R. Vekmanis, R. Daugerts – un divas skolotājas – G.Vekmane, D.Zemīte –  piedalījās  ERASMUS + projekta “Atklāj patieso dzīvi” seminārā Polijas pilsētā Leborkā. Šīs mobilitātes tēma bija sociālo mediju lietotprasme un tās izmantojums izglītībā. Piecu valstu – Latvijas, Lietuvas, Rumānijas, Polijas un Turcijas – jaunieši prezentēja savus veidotos  2 minūšu video klipus par digitālās atkarības negatīvo ietekmi uz viņu dzīvi. Tāpat dalībniekiem bija jāsagatavo dziesma un deja , ko prezentēt un iemācīt pārējiem jauniešiem, lai parādītu, kā aktīvi varam socializēties bez tehnoloģijām. Arī Polijas partneri bija sarūpējuši dažādas aktivitātes, kā kultūrvēstures iepazīšanu, orientēšanos mežā, atklājot konkrētā ģeogrāfiskā apvida floru, tradicionālo ēdienu baudīšanu.

Visas piecas dienas bija piesātinātas ar  aktivitātēm un jauniem iespaidiem.

„Semināra laikā atklāju to, ka pasaulē mēs viens no otra varam atrasties tuvu vai tālu, bet katram tomēr ir sava kultūras identitāte, ar kuru esam gatavi dalīties ar citiem. Esmu pateicīga Polijas skolotājiem, skolēniem un ģimenei, kas mani viesmīlīgi pieņēma, par iespēju iepazīt viņu kultūru un jaukos cilvēkus.” (Denija Naroga)

Katra šāda projekta aktivitāte ļauj skolēniem atklāt kaut ko jaunu, stiprināt radošumu, uzlabot valodas un komunikācijas prasmes, attīstīt prasmes strādāt straptautiskās komandās. Šīs piecas dienas pierādīja, cik daudz un piepildīti var pavadīt dienu bez sērfošanas internetā.