Ogres Valsts ģimnāzijas pedagogi gūst pieredzi starptautiskā seminārā Turcijā

Mūsdienās aizvien vairāk pieaug pieprasījums pēc STEM (Science, Technology, Engineering, Maths jeb Zinātne, Tehnoloģijas, Inženierzinātnes, Matemātika) jomas darbiniekiem, tāpēc skolā īpašu uzmanību vajadzētu pievērst tieši šiem mācību priekšmetiem. Attīstoties tehnoloģijām, jebkurā profesiju jomā nepieciešamas daudzpusīgas prasmes un iemaņas, lai varētu pētīt, risināt problēmas, būt radošam un strādāt komandā, jo karjeras attīstība tikai vienas profesijas ietvaros vairs nav iespējama.

Tāpēc Ogres Valsts ģimnāzijas pedagogi – I.Zeņkeviča, V.Gailiša, G.Vekmane, V.Kalniņa – marta sākumā piedalījās Starptautiskā Erasmus+ projekta “I Challenge The Age With STEAM”/Izaicinājums ar STEAM seminārā Turcijas pilsētā Antālijā. Semināra mērķis bija pilnveidot savas zināšanas par STEM priekšmetu integrētu mācīšanu, gūt pieredzi, sadarbojoties pedagogiem no Polijas, Turcijas, Igaunijas, Grieķijas un Latvijas.

Galvenās projekta semināra aktivitātes notika Mevlana Anadolu Lisesi. Turku pedagogi projekta dalībniekus iepazīstināja ar informatīviem un vizuāliem mācību materiāliem par projektēšanas procesa modeļiem, integrēto mācību procesu, iekļaujot tajā starppriekšmetu saikni, sasaistot STEM mācību priekšmetus ar valodu un sociālo zinību mācību jomu. Katras projekta partnerskolas dalībnieki prezentēja savus iepriekšsagatavotus piemērus par to, kā izpaužas projektēšanas process katras valsts izglītības sistēmā un mācību procesā. Balstoties uz jaunām zināšanām un savstarpējas pieredzes apmaiņu, katras valsts dalībnieki veidoja stundu plānus, kas iekļautu starppriekšmetu saikni un projektēšanas procesa soļus. Pēc mācību stundu plānu prezentēšanas tika izteikti priekšlikumi par to uzlabošanu un pilnveidi. Kopā ar partneriem tika izstrādāta mācību programma tehnoloģiju jomā, kurā jau ieplānota noteiktu mācību jomu starppriekšmetu saikne.

Projekta semināra organizētāji bija parūpējušies arī par vērtīgām un radošām darbnīcām, kurās skolotājiem bija iespēja iejusties skolēnu lomā un praksē izmēģināt, kā notiek integrēta nodarbība, kas balstīta uz noteiktiem projektēšanas soļiem. Kopā notika trīs darbnīcas: “Kirigami darbnīca”, “Autotransporta dizaina darbnīca” un “Kokapstrādes darbnīca”.

Darbadienu beigās projekta semināra dalībniekiem bija iespēja iepazīt arī Antālijas kultūrvēsturi.

Katrs projekta dalībnieks savā pieredzes ceļasomā uz savu valsti aizveda līdzi daudzas jaunas un vērtīgas idejas, lai jebkura mācību stunda skolēniem kļūtu par radošu mācību vidi.