Ogres Valsts ģimnāzija piedalījusies Erasmus+ projekta seminārā Francijā

Ogres Valsts ģimnāzija jau ilgstoši piedalās Starptautiskajos Erasmus+ projektos. Šogad tiek realizēti četri Starptautiskie Erasmus+ projekti, kuru tēmas, kā karjeras izglītība, medijpratība un digitālā atkarība, izaicinājums ar STEAM, teātra māksla, aktuālas arī, apgūstot jauno mācību saturu. Projektu koordinatore ir Gundega Vekmane, angļu un franču valodas skolotāja.

Ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē pēdējos gadus aktuāla ir karjeras izglītība, jo tā palīdz katram jaunietim izprast sevi, izvērtēt savas stiprās un vājās puses, plānot un vadīt savu karjeru, novērtēt darba tirgus priekšrocības un trūkumus, pētīt izglītības iespējas un lemt par savu nākotni.

Starptautiskā Erasmus+ projekta “Gatavi nākotnei”/“Prepared for the Future” mērķis ir iepazīt labās prakses piemērus, dalīties pieredzē, galveno uzmanību pievēršot jauniešu uzņēmējdarbības spēju attīstīšanai. Projekta realizēšanā ir iesaistījušās piecas izglītības iestādes: Association Familiale de Gestion de Briance (Francija), Liceul Tehnologic Ticlenir (Rumānija), 2 Instituto Istruzione Secondaria Superiore „Rosa Luxemburg” (Itālija), IES Lucus Solis (Spānija), Ogres Valsts ģimnāzija.

Lai labāk izprastu un izvērtētu, kāda ir mūsdienu karjeras izglītība, kādas iespējas karjeras attīstībā  piedāvā katra projektā iesaistītā valsts, šā gada novembra sākumā Francijā, Nantē, notika projekta seminārs, kurā piedalījās G.Vekmane, V. Kalniņa, Ogres Valsts ģimnāzijas skolotājas, un M.Mazule, A. Korde, E. Jurševica, A.M.Vempere, P.Cinītis, H.Kaupmanis, 10. klases skolēni.

Galvenais projekta darbs bija organizēts Association Familiale de Gestion de Briance skolā, tā ir profesionāli tehniskā vidusskola ar modernu mācību tehnisko bāzi: dažādu mācību jomu laboratorijas, koka apstrādes darbnīcas, vīnogu lauki, vīna darītava, dažādu augu un ziedu siltumnīcas u.c. Skolā tiek realizēta arī pieaugušo izglītība, bakalaura studiju programmas. Iepazināmies ar skolas darba metodēm un tradīcijām, bija iespēja arī piedalīties praktiskajās nodarbībās, kā zemeņu stādu piķēšana un vīnogu stādu apgriešana.

Semināra laikā katra dalībvalsts iepazīstināja ar savu izglītības iestādi, savstarpēji salīdzināja un izvērtēja izglītības iestādes iespējas karjeras izglītībā visu partneru valstīs. Skolēni aktīvi iesaistījās diskusijās par nepieciešamajām prasmēm un iemaņām savas karjeras veidošanā, piedalījās darba intervijā, izvērtēja gan savus personīgos, gan skolas un valsts piedāvātos resursus. Projekta dalībnieki tika arī iepazīstināti ar jauniešu karjeras un nodarbinātības iespējām Francijā.

Skolēni azartiski iesaistījās arī dažādos konkursos, kā viktorīnā par Eiropu, Valodu klubā un Olimpiskajās spēlēs.

Iepazinām Nantes pilsētas un novada kultūrvēsturi, viesojāmies Francijas viduslaiku pilsētā Guerande un populārajos  sāls purvos (Terre de sel), kur jauniešiem bija iespēja pašiem izmēģināt, kā notiek sāls ieguve, un izvērtēt, cik grūts un sarežģīts ir šis process. Projekta semināra noslēgumā tika izvērtēta semināra efektivitāte, dalībnieku kopējā atziņa – seminārs bija daudzveidīgs un vērtīgs jauniešu karjeras izglītības attīstības izpratnei.