Nozares profesionāļi dalās pieredzē par projektu vadību

Ogres Valsts ģimnāzija šajā mācību gadā 10. klašu skolēniem piedāvā iespēju apgūt mācību priekšmetu “Projektu vadība”, kura ietvaros jauniešiem ir iespēja iegūt gan teorētisku, gan praktisku pieredzi projektu vadībā.

Kursa ietvaros skolotāja Ieva Švēde organizēja nodarbības Ogres Centrālās bibliotēkas mūsdienīgajās un radošumu raisošās telpās. Jauniešiem par apjomīgu projektu īstenošanu ar piesaistītu valsts un Eiropas fondu finansējumu Ogres novadā stāstīja Ogres novada pašvaldības projektu vadītājs Edgars Asars, kurš Ogrē īstenojis un īsteno nozīmīgus projektus – Ogres Centrālās bibliotēkas ēkas būvniecību, kā arī jaunās Ogres Valsts ģimnāzijas ēkas būvniecību.

Nodarbību laikā jaunieši uzzināja gan par to, cik daudz un dažādām īpašībām un prasmēm ir jāpiemīt veiksmīgam projektu vadītājam, cik būtiski ir rūpīgi plānot aktivitāšu laika grafikus un ievērot tos, cik daudz zināšanu par dažādām jomām var apgūt, īstenojot projektus un sadarbojoties ar citiem speciālistiem, kā arī to, kā projektu vadītājam ir jāorganizē sadarbība starp pasūtītāju un pakalpojumu sniedzēju.

Iepazīstot bibliotēkas telpas, skolēniem bija iespēja uzzināt par mūsdienīgajām tehnoloģijām un komunikācijas sistēmām, kuras izmantotas projektējot un būvējot bibliotēkas ēku.

Informāciju sagatavoja Ieva Švēde