No 1.novembra skolēni turpina mācības attālināti

Avots: IZM

Ogres Valsts ģimnāzijas skolēni sākot ar 2021.gada 1.novembri mācības turpina attālināti*. Lai nodrošinātu mācību procesa nepārtrauktību un saglabātu mācību kvalitāti, skolā mācību process tiek nodrošināts izmantojot Google vidi. Zemāk būtiskākie nosacījumi, kas jāņem vērā, lai sekmīgi uzsāktu mācības.

Kārtība, kādā Ogres Valsts ģimnāzija nodrošina attālināto mācību procesu pieejama šeit: https://www.ovg.lv/wp-content/uploads/2021/10/OVG_IN_Attalinatais_mac_process_25_10_2021.pdf. Šajā dokumentā varat iepazīties ar skolas, skolēnu, skolotāju un vecāku sadarbības nosacījumiem un citiem ar mācību procesa norisi saistītiem jautājumiem. 

Skolēni mācās pēc esošā stundu saraksta. Iknedēļas saraksts ar aktuālajām izmaiņām skolēniem tiek nosūtīts iepriekšējās nedēļas piektdienā e-klases pastā un mājaslapā pievienots sadaļā “Stundu izmaiņas”. Pievērsiet uzmanību, ka ar dzeltenu iekrāsotas tiešsaistes stundas, savukārt mācību vielu stundās, kas šajā dienā paredzētas, bet nenotiek tiešsaistē (iekrāsotas ar baltu) ir jāapgūst patstāvīgi, balstoties uz skolotāju norādījumiem.

Attālinātā mācību procesa laikā būtiski ievērot tiešsaistes etiķeti un cieņu pret klases biedriem un skolotājiem. Skola ir izstrādājusi tiešsaistes etiķeti.

*Pamatojoties uz Ministru kabinetā apstiprinātajiem grozījumiem 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”