Medijpratība dezinformācijas laikmetā

10. janvārī Ogres Valsts ģimnāzijā viesojās LU Sociālo zinātņu fakultātes studenti, tai skaitā mūsu skolas bijušie absolventi, Kristiāna Ozola, Elīza Savicka, Sintija Zadaua un Valters Smagars, lai rosinātu 10.f, 10.g un 11.b klases skolēnus izprast medijpratības nozīmi dezinformācijas laikmetā.

Jaunieši uzzināja, kā atpazīt dezinformāciju, kas ir “dziļviltojumi”, kuru interneta vietņu izmantošanā informācija ir izvērtējama īpaši uzmanīgi. Viena no tām ir jauniešu vidū populārā vietne “TikTok”. LU studenti stāstīja par to, kādēļ tik rūpīgi jāizvērtē sociālie tīkli un kā to izdarīt. Tāpat ģimnāzisti pētīja rediģētus fotoattēlus un video, kas bieži vien kalpo kā propagandas un manipulācijas līdzeklis vai izklaides nolūkiem, noskaidroja, ar kādu rīku palīdzību atpazīt viltotu attēlu no īsta, kā arī paši iesaistījās informācijas analīzē, secinot, vai attēls ir īsts vai rediģēts.

Tikšanās laikā tika dota iespēja spēles formā pārbaudīt, kā klausītāji apguvuši jauno informāciju, un secināt, kā sevi pasargāt no dezinformācijas.  Nodarbību dalībnieki saņēma LU studentu veidotās uzlīmes ar moto “Esi uzmanīgs un drošs internetā”.

Iepriecinošas bija balvas, kuras saņēma arī spēles uzvarētāji. Tā kā nodarbībās bija iesaistīti jaunieši, kas izvēlējušies mācīties novirzienā “Cilvēks un sabiedrība”, tad LU Sociālo zinātņu fakultāte varētu būt šo jauniešu nākotnē izvēlētais studiju virziens. Tādēļ aktuāli bija noskaidrot, kādas skolā apgūtās zināšanas un prasmes visvairāk noder studiju procesā.

Kā atzīst studenti – tās ir prezentācijas un publiskas uzstāšanās prasmes, laika plānošana, kā arī komunikācijas prasmes, kuras palīdz attīstīt iesaistīšanās ārpusstundu aktivitātes. Tādēļ ģimnāzisti tika rosināti attīstīt sevī šīs prasmes ne tikai mācību stundās, bet arī iesaistoties pasākumos un aktivitātēs skolā un ārpus tās.

Informāciju sagatavoja Svetlana Sermule, latviešu valodas un literatūras skolotāja.