Mācību uzsākšana Ogres Valsts ģimnāzijā (aktualizēts 23.08.)

Lai skolēniem būtu iespēja droši mācīties klātienē, šonedēļ tiks sākta līdz šim apjomīgākā vienlaikus veiktā Covid-19 testēšana Latvijā. Ogres Valsts ģimnāzija pievienojas Veselības ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrija aicinājumam visus iesaistītos būt saprotošiem un sekot līdzi skolas mājaslapā, sociālajos tīklos un e-klasē pieejamajai informācijai.

Tomēr, lai gaidīšanas laiks būtu mierpilnāks, publicējam informāciju, kas šobrīd ir skolas rīcībā, balstoties uz 17.augusta grozījumiem MK noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai“:

  1. Skolēni pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē var piedalīties ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai ar negatīvu Covid-19 testu (testa veikšana skolā tiek nodrošināta centralizēti, sākot ar 23.augustu, laboratorijas iepriekš noteiktā dienā. sk.3.punktu).
  2. Lai nodrošinātu šo noteikumu izpildi, informējam, ka:
  • skolēniem vai vecākiem atbilstoši klases audzinātāja norādījumiem pirms 1.septembra jāuzrāda derīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;
  • gadījumā, ja skolēnam nav sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, klases audzinātāja noteiktajā laikā un dienā jāierodas skolā, lai veiktu siekalu parauga testu;
  • bez sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta vai negatīva testa skolēns nevarēs piedalīties klātienes mācībās. Vecākiem ir tiesības izvēlēties savam bērnam izglītību ģimenē, kas iespējama no 1.līdz 8.klasei (ieskaitot). Joprojām paliek spēkā nosacījums, ka nepieciešamo formalitāšu kārtošanai nav nepieciešams iesniegt ārsta izziņu vai psihologa atzinumu. Vienlaikus svarīgi atcerēties, ka izglītība ģimenē nav attālinātās mācības – par mācību procesu un tā rezultātiem atbildību uzņemas paši vecāki, skolai sniedzot metodisko atbalstu un vienojoties par iegūto zināšanu pārbaudi.

3. Siekalu paraugu testu Ogres Valsts ģimnāzijas skolēniem par valsts līdzekļiem veic Centrālā laboratorija. Siekalu paraugu testi atbilstoši grozījumiem MK noteikumos Nr. 360 ir personalizēti un sagatavoti, balstoties uz izglītības iestādes sniegto informāciju.
Testa rezultātus 8.,9.,11. un 12.klašu skolēni saņems uz savu personalizēto skolas e-pasta adresi, bet piekļuves kodu uz e-klasē norādīto telefona nr., savukārt 7. un 10.klašu skolēni uz iesniegumā norādīto vecāku e-pastu un telefonu. Turpmāko saņemšanas adresi vai telefonu ir iespējams mainīt, individuāli sazinoties ar klases audzinātāju.

4. Mācību procesa norisi Ogres Valsts ģimnāzijā nosaka iekšējās kārtības noteikumi (to aktuālā redakcija tiks publicēta ovg.lv mājaslapā laikā no 24.augusta, jo šobrīd tiek gatavota, sadarbojoties visām Ogres novada izglītības iestādēm. Arī citi Ogres Valsts ģimnāzijas normatīvie dokumenti, to aktuālās redakcijas, kā arī jaunumi pieejami ovg.lv

5. Informācija par 1.septembra norisi tiks precizēta šīs nedēļas laikā un publicēta OVĢ mājaslapā.