Mācību priekšmets “Teātra māksla” skolotājas un skolēnu vērtējumā

Tikai viens mācību gads, tikai 35 mācību kontaktstundas, piedevām attālināti, piedevām pirmo gadu kā mācību priekšmets – teātra māksla, bet cik daudz sasniegtā, cik daudz emociju, cik daudz improvizācijas kā no skolotāja, tā no skolēnu puses.

Darbs ar tekstu. Ir ļoti svarīgi, lai aktieris izdzīvotu tekstu, kas viņam jākomunicē skatītājam vai klausītājam. Skolēni, analizējot tekstu, prot noteikt tā galveno domu un vizualizēt notikumu un tēlus, grūtāk izrādījās atrast un skaidrot tēlainos izteiksmes līdzekļus, kas pēc tam jāvizualizē, bet arī tas tika paveikts no sirds.

Maska un maskošanās. Maska, iejušanās citā peronībā, tēlā, pabūt kam atšķirīgam no sevis – mūžsena, aizraujoša, tradicionāla spēla kā bērniem, tā pieaugušajiem, sākot no mūsu pašu tradicionālajiem svētkiem  Mārtiņos, turpinot ar “Helovīniem” visā pasaulē un beidzot ar ekskluzīvajām masku parādēm Venēcijā, Ķīnā, Japānā un Riodižaneiro. Skolēni, pētot maskošanās tradīcijas Latvijā un pasaulē un veidojot savu masku, ko prezentēja video ierakstos, pierādījuši savas prasmes iejusties no sevis atšķirīgā tēlā, kā arī prasmes savā darbā izmantot IT. Izcili darbi, lieliskas emocijas un daudz jaunas informācijas!

Uzdevums, kas daļai skolēnu sagādāja grūtības – teksta iegaumēšana. Izrādās, ka prozas teksta iegaumēšana un aktiera cienīga prezentēšana ir ļoti grūts darbs, kur nu vēl darīt to auditorijai! Aicinu visu mācību priekšmetu skolotājus motivēt skolēnus iegaumēt prozas teksta fragmentus, kā prezentējot vēstures notikumus un izcilu personību biogrāfijas, tā uzdevumu risināšanas vai izpildes gaitu un soļus!

Veiksmīgākais šī mācību gada projekts “Ēnu teātris”Mīlas balāde mūsdienās””. Skolēnu darbi ir fantastiski. Sadarbība ar mūzikas skolotāju deva ļoti labus rezultātus. Skolēni, pildot projektu, varēja pierādīt zināšanas, prasmes un iemaņas gan matemātikā, gan mūzikā, gan vizuālajā mākslā, gan tehnoloģijās un datorikā, kā arī, protams, latviešu valodā un teātra mākslā, jo vienpersoniski būt gan scenāristam, gan, scenogrāfam, gan gaismotājam, gan kostīmu māksliniekam, gan skatuves strādniekam, gan aktierim, gan režisoram. Paldies visiem kolēģiem, kuru darba augļi rezultējās tik brīnišķīgos darbos!

Aprīlis – joku mēnesis. Anekdote. Šķietami viegls darbs izvērtās par nopietnu izaicinājumu, lai izvērtētu, kas ir labs humors, savas spējas sasmīdināt, pašam paliekot nopietnam, kā arī pierādīt asprātības prasmes, vizualizējot anekdoti un izdomājot trāpīgu frāzi. 

Reklāma. Ar piedāvājumu pašam izvēlēties reklāmas formu tika panākta skolēna motivācija izvērtēt savas stiprās puses: filmēt un filmēties, ierunāt, zīmēt (digitāli vai uz papīra), aplicēt vai veidot. Līdz ar to darbi ir ļoti dažādi, bet katram ir priekšstats, kā un ko darīt nākamreiz – uzlabot esošās prasmes vai pamēģināt ko jaunu. Izdevās arī defektu pārvērst par efektu – kam gan patīk reklāma, bet kā bez tās iztikt? Nevajag izvairīties no reklāmas, bet gan padarīt to par mākslu! Skolēniem tas izdevās.

Liels paldies maniem skolēniem par darbošanos, sadarbošanos un darba rezultātiem, viņu ģimenēm par iesaistīšanos, klašu audzinātājiem par motivēšanu un līdzāsbūšanu un kolēģiem par skolēnu prasmju un iemaņu izkopšanu!

Inga Laipniece, direktores vietniece mācību darbā un teātra mākslas skolotāja.