Iekļaušana jeb “Erasmus+” mobilitāte Itālijā

Valsts svētku nedēļā no 12.11.2023. līdz 19.11.2023., astoņas Ogres Valsts ģimnāzijas 11. klašu skolnieces – Laura Medne, Aleksa Bašena, Elza Roberta Sprikute, Elīza Siliņa, Estere Jukmane, Linda Ķimene, Antra Rība, Samanta Zeļģe – un divas skolotājas – Maija Vilnīte un Svetlana Sermule – devās projekta “Erasmus+” mobilitātē uz Itāliju, lai kopā ar vēl 4 dalībvalstu (Itālija, Ungārija, Rumānija, Spānija) jauniešiem iesaistītos aktivitātēs un diskutētu par iekļaušanu un demokrātiskām vērtībām.

Projekta sadarbības skola ir licejs “Carlo Troya”, kas atrodas Itālijas dienvidos – Andrijas pilsētā, Apūlijas reģionā. Mobilitātes laikā bija iespēja iepazīt itāļu izglītības sistēmu un uzzināt, ka sadarbības skolā jaunieši var apgūt vienu no 3 izglītības programmām – valodu novirzienu, apgūstot angļu, spāņu un franču valodu; klasisko valodu novirzienu, apgūstot latīņu un grieķu valodu; kā arī sociālo zinātņu novirzienu.  Savas valodu prasmes itāļu jaunieši varēja apliecināt, iejūtoties gidu lomās un vadot ekskursijas gan spāņu, gan angļu valodā.

Pirmā projekta mobilitātes diena notika Andrijas pilsētas mērijā, kur dalībnieki tikās ar pilsētas mēru un pašvaldības pārstāvjiem. Šajā tikšanās reizē tika uzsvērta jauniešu loma demokrātiskas nākotnes sabiedrības veidošanā, tādas sabiedrības, kas paredz visu indivīdu iekļaušanu – neatkarīgi no to dzimuma vai etniskās piederības, sociālā stāvokļa, kā arī no tā, vai viņiem ir fiziski vai garīgi traucējumi.

Prasme pieņemt dažādo un atšķirīgo tika attīstīta, iepazīstot dalībvalstu skolas un gūstot ieskatu viņu kultūrā, kā arī prezentējot savu valsti un skolu. Īpaši emocionāla savas valsts, kultūras un tradīciju prezentācija bija mūsu valsts svētku priekšvakarā, kad, esot projām no mājām, izjutām lepnumu par savu zemi, valsti un valodu.

Projekta mobilitātes ietvaros tika organizētas aktivitātes ar mērķi iepazīt itāļu kultūru un tradīcijas. Tā jaunieši iepazina vairākus UNESCO kultūras mantojuma sarakstā iekļautos objektus- Alberobello, nelielu pilsētu Itālijas dienvidaustrumos, Bari provincē, kas ir ievērojama ar unikālajām trulli celtnēm (tradicionālas ēkas, kas veidotas sausā krāvuma veidā ar konisku jumtu), kā arī viduslaiku un renesanses kalnu pilsētu Castel del Monte. Tāpat tika dota iespēja būt Apūlijas reģiona administratīvajā centrā Bari un apskatīt Normāņu pili, Bari katedrāli, Sv.Nikolaja baznīcu, kā arī iepazīt šo kultūrvēsturisko objektu nozīmību, klausoties itāļu jauniešu-gidu stāstījumos.

Projekta nedēļas otrajā daļā jaunieši iesaistījās arī fiziskajās aktivitātēs. Komandas gars un sadarbības prasmes bija jāapliecina volejbola turnīrā.

Projekta laikā skolnieces dzīvoja ģimenēs, kas mācīja prasmi pieņemt atšķirīgo, citādo, kā atzīst projekta dalībnieces, mācīja pacietību, jo dažreiz bija grūti pierast pie itāļu ikdienas paradumiem. Dzīvošana ģimenēs deva iespēju vairāk iepazīt itāļu ikdienas dzīvi, tradīcijas, jo ģimenes arī bija sagatavojušas dažādas izzinošas un izklaidējošas aktivitātes.

Projektā iesaistītās skolnieces pateicas par itāļu ģimeņu viesmīlību, iespēju pilnveidot valodas un komunikācijas prasmes, mācīties patstāvību un apgūt jaunu pieredzi.

Informāciju sagatavoja Svetlana Sermule