Iedvesma veidot projektus

No kreisās: Nauris Pinne (11.a), Dace Veiliņa, Ilze Brezaucka, Žaklīna Ieviņa

1.novembrī Ogres Valsts ģimnāzijā norisinājās skolēnu pašpārvaldes veidots pasākums/konference ar mērķi jauniešus iedvesmot projektu rakstīšanai. Pasākuma laikā projekta idejas autore Linda Gaigalniece prezentēja konkursa ideju, kā arī aicināja klases aizdomāties par sev aktuālām problēmām un idejām, ko varētu īstenot, lai Ogres Valsts ģimnāziju padarītu iekļaujošāku.

Lai parādītu, ka jaunieši spēj vairāk nekā varētu šķist, projekta veidotājas aicināja uz diskusiju trīs nozares pārstāves, kas ikdienā strādā ar jauniešiem. Viņu vidū bija Ogres novada galvenā jaunatnes lietu speciāliste Dace Veiliņa, uzņēmēja, OVĢ absolvente Žaklīna Ieviņa un AB parka personāldaļas vadītāja Ilze Brezaucka. Visas diskusiju dalībnieces dalījās ar savu pieredzi darbā ar jauniešiem, skaidroja, kādas kvalitātes viņas novērtē, kā darba devējas, kā arī uzsvēra, cik būtiska loma ir atbalsta sistēmai un motivēšanai.

Ogres Valsts ģimnāzijas “Projektu konkurss” īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Projekta prezentācija