I.Zeņkevičas uzruna skolēniem un vecākiem par 2020./2021.m.g. norisi

Ar 2020.gada 1.septembri Ogres Valsts ģimnāzija uzsāks klātienes darbu 100% apmērā. Lai nodrošinātu gan skolotājiem, gan skolēniem drošus mācību apstākļus, izstrādāti skolas iekšējie noteikumi, kas paredz kārtību, kādā tiks nodrošināti  epidemioloģiskie drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Savā uzrunā direktores p.i. Inna Zeņkeviča norāda uz būtiskākajām izmaiņām mācību procesā, kā arī ikdienas darba organizēšanā. Tāpat I.Zeņkeviča aicina skolēnus un vecākus būt atvērtiem pārmaiņām, kā arī iesaistīties skolas dzīvē un uzdot sevi interesējošus jautājumus, lai atbalstītu skolēnus šajā mainīgajā laikā.

Uzrunu aicinām skatīties šeit:

Skolas iekšējie noteikumi: Spied šeit

Skolas administrācija