Atvērta reģistrācija uzņemšanai Ogres Valsts ģimnāzijā

NB! Reģistrēties uzņemšanai iespējams šeit, savukāt pēc apstiprinājuma saņemšanas skolēni ar vecākiem tiks aicināti uz dokumentu iesniegšanu no 26.-28.jūnijam.

No 1. līdz 16.jūnijam Ogres Valsts ģimnāzija organizē skolēnu reģistrāciju uzņemšanai 10.klasēs. Arī šogad 9.klašu absolventiem ir iespēja uzsākt mācības četrās skolas piedāvātajās programmās – “Kultūra un mākslas”, “Cilvēks un sabiedrība”, “Dabaszinātnes”, kā arī “Inženierzinātnes un tehnoloģijas”.

Lai reģistrētos kādai no programmām, skolēnam jāatbilst uzņemšanas kritērijiem – sekmju izrakstā nedrīkst būt nepietiekami vērtējumi, kā arī atzīmēm priekšmetos, kuri programmā tiks apgūti padziļināti, vērtējumam jābūt vismaz 6 ballēm, pieļaujot, ka vienā no tiem vērtējums ir arī 5 balles. Tāpat būtiski, ka skolēns aizpilda reģistrācijas anketu, jo tā veido 10% no kopvērtējumā iegūto punktu skaita.

“Piesakoties mācībām Ogres Valsts ģimnāzijā, aicinām rūpīgi izvērtēt programmu piedāvājumu un tajā iekļautos kursus, uzsvaru liekot uz savām nākotnes perspektīvām. Joprojām ir skolēni, kuri izvēlas mācīties konkrētā novirzienā, piemēram, draugu dēļ, taču rezultātā ir spiesti savu izvēli mainīt, jo apzinās, ka tā ir nepietiekama motivācija. Lai nodrošinātu, ka skolēns atrod sev piemērotāko programmu, uzņemšanas nākamais solis būs klātienes tikšanās, kurās pretendents savu anketā norādīto izvēli varēs apstiprināt sarunās ar skolas vadības komandu,” stāsta Ogres Valsts ģimnāzijas direktore Inna Zeņkeviča.

2023./2024.m.g. skola gatava uzņemt vairāk nekā 200 skolēnu, no kuriem vienu klasi programmā “Kultūra un mākslas”, divas “Inženierzinātnes un tehnoloģijas” klases, vienu “Dabaszinātnes” klasi, kā arī divas “Cilvēks un sabiedrība” klases. Mācību process pilnā apjomā tiks nodrošināts jaunajās skolas telpās – Ogrē, Gunāra Astras ielā 1.

Reģistrēties uzņemšanai iespējams šeit, savukāt pēc apstiprinājuma saņemšanas skolēni ar vecākiem tiks aicināti uz dokumentu iesniegšanu no 26.-28.jūnijam.

Informācija par programmām, uzņemšanas kritērijiem un kārtību meklē šeit.