Aizvadīta Ogres Valsts ģimnāzijas pieredzes apmaiņas pēcpusdiena Aud[z]ināšana

6.maijā vairāk nekā 150 pedagogi no valsts ģimnāzijām, vidusskolām un Ogres novada skolām piedalījās audzināšanas tēmai veltītā pieredzes apmaiņas pēcpusdienā “Aud[z]ināšana”, ko organizēja Ogres Valsts ģimnāzija.

Trīs stundu garumā direktoru vietnieki un klašu audzinātāji varēja uzzināt Ogres Valsts ģimnāzijas pieredzi projektu “MOT” un “PuMPuRS” integrēšanai audzināšanas mērķu sasniegšanā, kā arī iepazīties ar citiem šobrīd aktuāliem projektiem – nodibinājuma “Iespējamā misija” skolu programmu “Dzīvei gatavs”, kā arī sociālo projektu “Neklusē”. Savukārt Skola2030 vecākā eksperte Rasa Dirvēna aicināja skolotājus pārdomāt, kāds ir audzināšanas sasniedzamais rezultāts un kā to var integrēt mācību procesā, nevis skatīt atsevišķi, kā tas bijis līdz šim.

Pasākuma otrajā daļā pedagogi tika aicināti dalīties savā pieredzē par projektiem, kas tiek izmantoti skolā. To vidū bija “Erasmus”, “Latvijas Skolas soma”, karjerai veltītie pasākumi, IAC projekts “Piedalies un veido nākotni!”, Eiropas brīvprātīgā darba projekti un citi. Kā atzīst pedagogi, šo projektu integrēšana mācību procesā palīdz saliedēt klases kolektīvus, bagātināt audzināšanas stundu saturu, kā arī paplašina pedagogu zināšanas un pieredzi par jauniešiem šobrīd aktuālām tēmām.

Paldies visiem pasākuma dalībniekiem un lektoriem: Skola2030 vecākajai ekspertei Rasai Dirvēnai, skolu programmas “Dzīvei gatavs” vadītājai Lāsmai Mencendorfai, projekta “Neklusē” vadītājai Marikai Andžānei, kā arī Ogres Valsts ģimnāzijas angļu valodas skolotājai un programmas “MOT” trenerei un koordinatorei Maijai Vilnītei un latviešu valodas un literatūras skolotājai, projekta “Pumpurs” koordinatorei Ogres Valsts ģimnāzijā Svetlanai Sermulei.

Informāciju sagatavoja Anete Ezeriete