2020.gada 9. un 12. klašu absolventu gaitas

Ogres Valsts ģimnāzijas pedagogi un klašu audzinātāji apkopojuši rezultātus par jauniešiem, kas beidzot 9. un 12. klasi spēruši savu nākamo karjeras soli. Statistikā redzams, ka lielākā daļa 9. klašu audzēkņu turpina studijas Ogres Valsts ģimnāzijā, savukārt tie skolēni, kuri jau izvēlējušies profesiju, savas zināšanas izvēlējušies iegūt Ogres tehnikumā vai kādā no Rīgas profesionālajām skolām.

12. klašu absolventu vidū visbiežākā izvēle studijām ir tieši Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas universitāte, kam seko Rīgas Tehniskā universitāte un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. Izvērtējot atbildes redzams, ka absolventi izvēlējušies ļoti atšķirīgas studiju programmas, piemēram, medicīnu, farmāciju, ķīmiju, bioloģiju, tiesību zinātni, finanses kā arī pedagoģiju un citas.

Skolotāji ir vienisprātis, ka mācības Ogres Valsts ģimnāzijā sniedz nepieciešamo zināšanu bāzi, lai turpinātu studijas sevis izvēlētajā augstskolā, turklāt salīdzinoši liels audzēkņu skaits ieguvis arī budžeta vietas.

Pateicamies visiem pedagogiem, kas bijuši līdzās savām audzināmajām klasēm.

9.a – Gundega Vekmane

9.b – Aigars Kuzmins

9.c – Baiba Rulle

12.a – Kristaps Kiršteins

12.b – Inga Linkuma

12.c –Velga Kalniņa

Ogres Valsts ģimnāzijas 9.klašu absolventu tālākās gaitas

 9.A9.B9.CKopā
Ogres Valsts ģimnāzija1813334
Ogres tehnikums361322
Ogres 1. vidusskola2024
Nav informācijas0044
Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola1203
Rīgas Valsts tehnikums0133
Rīgas Valsts 1. ģimnāzija0202
Tālmācība1001
Murjāņu sporta ģimnāzija1001
Rīgas Celtniecības koledža0101
Rīgas Modes un mākslas tehnikums0101
Rīgas Mākslas un mediju koledža0101
Rīgas Angļu ģimnāzija0101
Rīgas Kultūru vidusskola0101
Jelgavas tehnikums0011
Ārpus Latvijas0011

Ogres Valsts ģimnāzijas 12.klašu tālākās gaitas

 12.b12.c12.aKopā
RSU53311
LU52310
RTU4105
LSPA1315
Banku Augstskola1102
LLU1102
LKA0112
Strādā1102
Biznesa augstskola “Turība”1001
Rīgas Menedžmenta Koledža0101
Latvijas Jūras akadēmija0011
University of Dundee (Scotland)1001
Rīgas Juridiskā augstskola0011