15.novembrī atsākas klātienes mācības

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 9. novembrī valdībā apstiprinātajiem grozījumiem rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Ogres Valsts ģimnāzijas skolēni no 15.novembra atsāk mācības klātienē.

Mācību nodrošināšanai drošā vidē skola turpinās ievērot jau iepriekš noteiktos drošības pasākumus – maskas, distancēšanos, plūsmas kontroli, telpu vēdināšanu un higiēnu. Skolēniem, kuriem nav sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, jau šo ceturtdien, 11.novembrī, tiks organizēta rutīnas testēšana ar pūla metodi. Informāciju par testēšanas laikiem sagatavo un skolēnus informē klases audzinātājs. Ja kāds no skolēniem nevar piedalīties skolas organizētajā testēšanā, aicinām patstāvīgi veikt testēšanu sev tuvākajā laboratorijā un skolu apmeklēt drīkst tikai ar negatīvu testa rezultātu.

Mācību procesa norise, interešu izglītības īstenošana un citi ar mācību procesa norisi saistīti nosacījumi aprakstīti iekšējos noteikumos Nr. 32 “Ogres Valsts ģimnāzijas kārtība un mācību darba organizēšana, nodrošinot epidemioloģiskos drošības pasākumus Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai.”

Svarīgi ņemt vērā:

  • Mācību process notiek pēc stundu saraksta, nodrošinot, ka dažādu klašu izglītojamo plūsmas nepārklājas. Izņēmums ir vidējās izglītības pakāpē paredzēto padziļināto kursu īstenošana 11. un 12. klasē.
  • Stundu laikā un starpbrīžos visi skolēni un pedagogi lieto maskas.
  • Starpbrīžu laikā skolēni var atrasties mācību telpā vai ārpus tās, nepārklājoties ar citu klašu izglītojamajiem un nedrūzmējoties.
  • Pusdienu starpbrīdis tiek organizēts pēc grafika.

Slimību profilakses un kontroles centrs ir izstrādājis detalizētus ieteikumus izglītības iestādēm izglītojamo testēšanai un rīcībai, ja tiek konstatēts Covid19 gadījums, ieteikumi pieejami SPKC tīmekļvietnē: https://www.spkc.gov.lv/lv/media/15735/download

Uz tikšanos!