10. klašu skolēnu izvēles

Ogres Valsts ģimnāzijā šogad mācības uzsāks vairāk nekā 210 ģimnāzistu, veidojot astoņas 10.klases. Skolēnu sadalījumu klasē noteica izvēlētais mācību novirziens – “Cilvēks un sabiedrība”, “Inženierzinātnes un tehnoloģijas”, “Kultūra un mākslas”, kā arī “Dabaszinātnes”.

Skolēnu sadalījumu novirzienos, kuros ir vairākas klases, noteica ģimnāzista izvēle pamatkursos, piemēram, izvēloties datoriku vai programmēšanu. Būtiska loma ir arī otrās svešvalodas izvēlē un specializētajos kursos, jo, lai tādu izveidotu, bija nepieciešams nokomplektēt grupu ar vismaz 8 skolēniem. “Neskatoties uz plašo piedāvājumu, redzam, ka skolēnu izvēle specializētajos kursos ir diezgan līdzīga. Priekšroka tiek dota tādiem kursiem kā “Uzņēmējdarbība”, “Izaugsmes domāšana”, “Ievads komunikācijā”, “Vides zinātne” un citi, kas atbalsta skolēna izaugsmi izvēlētajā jomā,” stāsta Ogres Valsts ģimnāzijas direktore Inna Zeņkeviča.

“Joprojām saņemam atsevišķu skolēnu un vecāku lūgumu rast iespēju un mainīt klasi draugu dēļ, tomēr šādos gadījumos aicinām ģimenes vēlreiz pārrunāt, vai šādas izmaiņas neietekmēs skolēnu karjeras iespējas nākotnē, īpaši stājoties augstskolā, kur kāds no izvēles kursiem būs nepieciešams,” papildina direktore. Taču gadījumos, ja skolēns tomēr vēlas mainīt novirzienu, nevis klasi, vecākiem jāvēršas pie direktores ar rakstisku iesniegumu.

Kopā ar skolēniem aizraujošu izaicinājumu pieņēmuši arī astoņi pedagogi, kuri turpmāko trīs gadu laikā augs un attīstīsies kopā ar savu audzināmo klasi. Viņu vidū pieci skolotāji no Ogres Valsts ģimnāzijas – kultūras pamatu skolotāja Vineta Oboznaja (10.a klase), dizaina un tehnoloģiju skolotāja Sanita Nikitenko (10.b klase), direktores vietniece metodiskajā darbā un angļu valodas skolotāja Maija Vilnīte (10.d klase), sociālo zinību un uzņēmējdarbības skolotāja Zane Bašara (10.g klase), kā arī latviešu valodas un literatūras skolotāja Svetlana Sermule (10.f klase), savukārt trīs  pieredzējuši klašu audzinātāji pievienojušies skolas kolektīvam šogad – fizikas skolotājs Aldis Bērziņš (10.e klase), latviešu valodas un literatūras skolotāja Ligita Landorfa (10.c klase), kā arī matemātikas skolotāja Kristīne Maskale (10.h klase).

Atgādinām, ka Ogres Valsts ģimnāzija jau 29.augustā organizē 10.klašu skolēnu tikšanos ar skolas vadību un klašu audzinātājiem, lai pārrunātu mācību procesa organizāciju šajā mācību gadā. Informācija par tikšanās laikiem pieejama zemāk, savukārt skolēnu sadalījumu pa klasēm iespējams apskatīt Ogres Valsts ģimnāzijas vestibilā (Meža prospektā 14).

29.augusts
8.30 – 10.h klase, audzinātāja Kristīne Maskale (204.kab)
9.00 – 10.e klase, audzinātājs Aldis Bērziņš (115.kab)
9.30 – 10.b klase, audzinātāja Sanita Nikitenko (109.kab)
10.00 – 10.a klase, audzinātāja Vineta Oboznaja (410.kab)
10.30 – 10.g klase, audzinātāja Zane Bašana (210.kab)
11.00 – 10.f klase, audzinātāja Svetlana Sermule (108.kab)
11.30 – 10.d klase, audzinātāja Maija Vilnīte (401.kab)

30.augusts
10.00 – 10.c klase, audzinātāja Ligita Landorfa (310.kab)