Zinību dienas un adaptācijas nedēļas norise

Šī mācību gada prioritāte ir drošas mācības klātienē pēc iespējas ilgāku laiku, tāpēc ar patiesu prieku un saviļņojumu aicinām ikvienu Ogres Valsts ģimnāzijas skolēnu atklāt Zinību dienu ar svinīgo klases stundu savās klašu telpās:

  • 7.-9.klašu skolēnus gaidīsim plkst. 11.00
  • 10.-12.klašu skolēnus plkst. 12.00.

Atgādinām, ka Zinību dienas pasākumā un mācību procesā var piedalīties tikai skolēni ar sadarbspējīgu sertifikātu vai negatīvu Covid-19 testu, ko uzrāda klases audzinātājam.

Klašu telpu sadalījums:

7.aDace Zemīte208
7.bRasma Zaikovska401
7.cLiene Ģērmane207
7.dElza Kuciņa213
7.eAija Sirsniņa204
7.fIvita Ozerinska313
8.aInga Linkuma225
8.bIrina Bogdanova201
8.cDace Jansone311
8.dBaiba Rulle224
8.eIeva Šūpola206
9.aMaija Vilnīte205
9.bIeva Sala 113
9.cIveta Atte210
9.dMārīte Karņicka410
9.eTerēzija Austruma319
10.aGundega Vekmane317
10.bVija Sleže202
10.cIngrīda Pētersone221
11.aVelga Kalniņa315
11.bAigars Kuzmins115
12.aInna Zeņkeviča221A
12.bDaina Sergejeva108

2.septembris – Adaptācijas diena

Ogres Valsts ģimnāzijas skolēniem pirmajā mācību nedēļā nodrošināti dažādi pasākumi un aktivitātes, lai sagatavošanās mācību procesam notiktu pēc iespējas mierīgāk. Sadarbībā ar klases audzinātāju, klašu skolēni iepazīsies ar drošības instrukcijām, uzsākot jauno mācību gadu, piedalīsies aktivitātēs, ko sagatavojuši mūsu skolas MOT treneri, interešu izglītības pedagogi, skolas vadība un karjeras konsultants. Par adaptācijas dienas norisi un programmu vairāk stāstīs klases audzinātājs.

3.septembris – Sporta diena

Lai sekmētu pamatizglītības satura īstenošanas mērķi – vispusīgi attīstīts un lietpratīgs skolēns, kurš ir ieinteresēts savā intelektuālajā, sociāli emocionālajā un fiziskajā attīstībā, dzīvo veselīgi un droši, mācās ar prieku un interesi, sociāli atbildīgi līdzdarbojas sabiedrības norisēs un uzņemas iniciatīvu, ir Latvijas patriots, pirmo mācību nedēļu noslēgsim ar Sporta dienu.

Tās laikā skolēniem būs iespēja pārbaudīt savu veiklību, modrību, saliedētību un izveicību dažādās disciplīnās. Sporta dienu organizē Ogres Valsts ģimnāzijas sporta skolotāji – Daina Sergejeva, Andris Vasioleks un Aija Sirsniņa.

Pulcēšanās sporta dienai:
8.30 – 10.00 7. un 12.klases
10.00 – 11.30 9.un 10. klases
11.30 – 13.00 8. un 11. klases

Uz tikšanos 1.septembrī!