Vecāku nedēļas koncerts “Es mīlu. Es mīlu jūs visus.”

12.maijā, tuvojoties vecāku nedēļas izskaņai, Ogres Valsts ģimnāzijas mūzikas un teātra mākslas skolotājs Kristaps Kiršteins sadarbībā ar interešu izglītības kolektīviem radīja koncertu ģimenēm – pašizpausmju kaismes un pārdomas klātienē “Es mīlu. Es mīlu jūs visus.”

Pasākumā savus talantus demonstrēja dejotāji no Ogres Valsts ģimnāzijas tautas deju kolektīviem “Dzītariņš” un “Dzīpari”, kā arī mūsdienu deju studija “Karameles”. Tāpat skatītājus ar muzikāliem priekšnesumiem priecēja vokālās studijas solistes – Amanda Vilciņa, Signe Ziedone un Ance Anete Auziņa un meiteņu koris “Amra”. Savu debiju skatuves mākslā pieredzēja arī Ogres Valsts ģimnāzijas teātra dalībnieces, kā arī 7.klases skolnieces ar saviem teātra mākslas priekšnesumiem.

Pasākuma laikā direktores pateicību par aktīvu piedalīšanos skolas kultūras dzīves nodrošināšanā saņēma kolektīvu vadītāji: Baiba Rulle, Daira Dāle, Kārlis Lišmanis, Kristaps Kiršteins, Linda Mangule un Marta Dargiene.

Paldies ikvienam Ogres Valsts ģimnāzijas skolēnam, kurš izvēlējies bagātināt savu skolas pieredzi, piedaloties interešu izglītībā un attīstot savus talantus.