Uzsākta pieteikšanās programmai PuMPuRS

Ogres Valsts ģimnāzija uzsāk skolēnu reģistrāciju projekta PuMPuRS otrajam semestrim.

Skola, piedaloties projektā, var sniegt atbalstu tiem skolēniem, kam novērotas mācību grūtības un nepieciešams komplekss risinājums situācijas uzlabošanā, piemēram, individuālās konsultācijas dažādos mācību priekšmetos, kuros ir zems vai nepietiekams vērtējums, kā arī sociālā pedagoga vai psihologa palīdzība.

Piedāvāto atbalsta pasākumu daudzums ir ierobežots, tāpēc aicinām rūpīgi izvērtēt, vai skolēns ir gatavs saņemt viņam nepieciešamo atbalstu, regulāri apmeklēt konsultācijas un veltīt savu brīvo laiku mācību sasniegumu uzlabošanai un darbam ar sevi.

Lai izskatītu skolēna pieteikumu, lūgums vecākiem aizpildīt anketu un apliecināt, ka vecāki sekos līdzi bērna apmeklējumam un ieguldītajam darbam.

Ar skolēnu vecākiem, kuriem varēsim sniegt atbalstu, sazināsimies personīgi. Gadījumā, ja atbalstu nebūs iespējams sniegt šajā semestrī, skolēns automātiski tiek iekļauts gaidītāju rindā uz nākamo semestri.

Aptaujas anketa pieejama līdz 16.decembrim šeit.