Uzņemam viesus no NBS

Patriotiskās nedēļas ietvaros skolā viesojās karavīri no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, lai runātu ar jauniešiem par piederību Latvijai, kā arī ļautu ieskatīties šīs profesijas aizkulisēs. Sargāt savu zemi ir mūsu katra pienākums un atbildība, lai kā tā izpaustos – būt karavīram, psihologam, inženierim, grāmatvedim vai kādam citam profesijas pārstāvim.

Paldies karavīriem par prezentāciju, jautājumiem, dāvanām, prasmēm, kuras varējām izbaudīt izpildot vienkāršākos normatīvus un pielaikojot ekipējumu!

Informāciju sagatavoja OVĢ karjeras konsultante Ligita Millere