“Sports un veselība” patriotiskās noskaņās

Ogres Valsts ģimnāzijas skolēni mācību priekšmeta Sports un Veselība ietvaros, stundas vielu apguva orientējoties Ogres pilsētā.

Stunda tika organizēta, izmantojot Ogres Novada tūrisma centra izveidoto svētku karti. Skolēniem tika dots maršruts un konkrēts laiks, kādā šis ceļš ir jāveic. Katrā kontrolpunktā tika doti uzdevumi, kur jāatrod informācija par Ogri, par pilsētā nozīmīgām vietām un svētku dekoriem.

Informāciju sagatavoja skolotāja Daina Sergejeva