Sporta dienas rezultāti

Pirmā mācību nedēļa Ogres Valsts ģimnāzijas skolēniem bija notikumiem bagāta. Lai sekmētu valsts pamatizglītības standartā noteiktos sasniedzamos rezultātus un sekmētu skolēnu vispusīgu attīstību, mācību gads tika sākts ar adaptācijas nedēļu, kuras viens no centrālajiem notikumiem bija Ogres Valsts ģimnāzijas ikgadējā sporta diena.

Spītējot mainīgajiem un rudenīgajiem laikapstākļiem, kā arī ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības, skolēni visas dienas garumā pulcējās skolas stadionā un piedalījās sporta skolotāju sagatavotajos uzdevumos. Šī gada sporta dienas devīze – “Pozitīvi un vērtīgi pavadīt laiku – āra fiziskajās aktivitātēs”

Skolēniem bija nepieciešams izdomāt pareizās stratēģijas un sekmīgi izpildīt uzdevumus dažādās grūtības pakāpēs. Katrs uzdevums bija veidot balstoties uz jauno kompetenču pieeju mācību priekšmetā Sports un veselība, caurviju prasmēm (sadarbība, pašvadīta mācīšanās), kā arī starppriekšmetu saikni – sports sadarbojās ar informācijas tehnoloģijām, latviešu valodu un vēsturi.

Paldies sporta skolotājiem Dainai Sergejevai un Andrim Vasiolekam par radošo pieeju sporta dienas organizēšanā, skolas pedagogu kolektīvam par palīdzību tiesāšanā, kā arī klases audzinātājiem par atbalstu un līdzi jušanu.

Sporta dienas rezultāti pieejami šeit.