Pedagogu profesionālā pilnveide pirms jaunā mācību gada

No 18.-25.augustam Ogres Valsts ģimnāzijā norisinājās pedagogu profesionālās pilnveides nedēļa “Izzini iespējas”. Kursos kopumā piedalījās 96 pedagogi no vairāk nekā 20 skolām. 

Kā pirmie savas zināšanas papildināja teātra mākslas skolotāji, uzklausot jaunizdotās rakstāmgrāmatas “Teātra māksla 7.-9.klasei” autores  Ingas Laipnieces padomus, kā veiksmīgāk īstenot  jauno mācību priekšmetu.

Savukārt pie datorikas skolotājiem bija uzaicināts Skola2030 eksperts tehnoloģiju un dizaina jomas skolotājiem pamatskolas posmā Aleksands Ļubinskis. Viņa vadībā pedagogi apguva videomontāžas lietotnes darba principus un dažādus elementus no kā veido videomateriālus, uzzināja, kādus rīkus izmantot apstrādē un kā elementus savienot, veidojot vienotu videomateriālu.

Ogres Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja Inga Linkuma un  vizuālās mākslas skolotāja Sanita Nikitenko vadīja kursus matemātikas skolotājiem “Inovatīvas mācību metodes matemātikās stundās kompleksas domāšanas attīstībai”.  Matemātikas skolotāji iejutās 8. un 9. klašu skolēnu lomā, mēģinot vizuāli attēlot gan salauztu Rubika kubu, gan trīs dažādu ģeometrisko objektu kompozīciju. Pedagogi, praktiski darbojoties ar Desmos programmu, izpētīja rinķa līnijas atrašanos koordinātu plaknē. 

Krievu valodas (svešvalodas) skolotājiem bija iespēja uzklausīt  vairāku mācību grāmatas līdzautori Marinu Jefremovu, kura dalījās praktiskos padomos, kā izmantot viņas mācību materiālus pamatskolas un vidusskolas posmā. 

Nedēļu noslēdzot, pedagogiem bija iespēja piedalīties prakstiskās apmācībās par Google Vietnes izmantošanu mūsdienīga mācību procesa īstenošanai. Šīs apmācības vadīja OVĢ direktora vietniece metodiskajā darbā un ONIP izglītības metodiķe svešvalodās Maija Vilnīte un direkotra vieniece IT jautājumos Viktorija Gailiša. Pedagogi uzzināja par Google Vietnes izmantošanas priekšrocībām, kā arī paši izveidoja vienu mācību stundu šajā platfomā. 

Informāciju sagatavoja direktores vietniece metodiskajā darbā Maija Vilnīte